„Psichikos sveikatos perspektyvos“ nuo šiol aktyviai veiks Baltarusijoje

Jau ne vienerius metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ dalyvauja Lietuvos viešojoje politikoje bendradarbiaudama su kitomis nacionalinėmis NVO, siekiant efektyvaus perėjimo nuo institucinės globos prie humaniškų ir tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkančių bendruomeninių paslaugų. Savo sukauptą patirtį nuo 2016 m. sausio mėnesio perkeliame ir į kaimyninę Baltarusiją, pradėdami įgyvendinti trejų metų trukmės projektą „Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje“. Dalinę paramą projektui suteikė Europos Sąjunga.

 

Projektu siekiame prisidėti prie asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teisių užtikrinimo, inicijuojant psichikos sveikatos paslaugų sistemos reformą Baltarusijoje – deinstitucionalizaciją. Projekto metu bus atlikta detali esamos situacijos analizė, taip pat bus išvystyta nacionalinė advokacijos strategija, apie deinstitucionalizaciją ir su ja susijusią advokaciją bus apmokytos Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos. Viso projekto metu aktyviai vyks advokacijos veiklos ir negalią turinčių žmonių teisių atstovavimas bei visuomenės švietimas apie žmogaus teises ir bendruomenines paslaugas.