Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose

Šių metų vasario 1 d. VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais Azerbaidžane „Inkishaf namine teshebbus“ (liet. „Iniciatyva vystymosi labui“) pradeda Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose“. Tai – dvejų metų trukmės projektas, kuriuo siekiama plėtoti psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gebėjimus ir aktyvinti vartotojų dalyvavimą psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. Numatoma, jog prie penkių Azerbaidžano regionuose esančių psichiatrijos ligoninių įsikurs psichikos sveikatos paslaugų vartotojų klubai, kurių nariai ne tik bendraus tarpusavyje, teiks savigalbą ir palaikymą vieni kitiems, bet ir siekdami gydymo kokybės bei žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo aktyviai bendradarbiaus su įstaigų administracija ir personalu.
Projekto metu daug dėmesio bus skiriama kovai su visuomenėje egzistuojančiomis neigiamomis nuostatomis sutrikusios psichikos asmenų atžvilgiu, siekiant įvertinti jų mastą, bus vykdoma visuomenės nuomonės apklausa. Bendradarbiaujant Lietuvos ir Azerbaidžano specialistams numatoma organizuoti antistigminę kampaniją, mokymus žurnalistams apie korektišką psichikos sveikatos problemų pristatymą Azerbaidžano visuomenei.
Tai – pirmas tokio masto VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ įgyvendinamas projektas Azerbaidžane, o taip pat – vienas iš nedaugelio abiejų šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo pavyzdžių. Projekto koordinatoriai tikisi, jog ši iniciatyva duos pradžią vystytis tolesniems intensyviems Lietuvos ir Azerbaidžano kontaktams ne tik politikos ar verslo, bet ir pilietinės visuomenės plėtojimo srityse.