Žmogaus teisių uždarose institucijose stebėsena Baltijos šalyse

Įgyvendinimo periodas

2003 m. balandis – 2006 m. balandis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Užtikrinti žmogaus teises psichikos sveikatos priežiūros institucijose (psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose).

 

Projekto rezultatai

Projekto tikslo buvo siekiama šiomis priemonėmis:

Teikiant teisinę paramą psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose gyvenantiems asmenims.
Renkant žinias apie gyvenimo sąlygas šiose įstaigose ir teisių užtikrinimą jose.
Informuojant šių įstaigų gyventojus apie žmogaus teises.
Publikuojant ir viešinant žmogaus teisių padėtį apibendrinančias ataskaitas bei rekomendacijas žmogaus teisėms užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros institucijose.
Per pirmuosius projekto metus (2003 metų balandis – 2004 metų balandis) ekspertų grupė lankėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Kaliningrado srities psichiatrinėse ligoninėse bei globos namuose ir analizavo žmogaus teisių padėtį jose. Tai leido perprasti atskirų šalių žmogaus teisių ypatumus. Be to, naudojant tą patį klausimyną atsirado galimybė palyginti gautus duomenis ir pateikti bendrą regiono analizę.

Antraisiais projekto metais (2004 metų balandis – 2005 metų balandis) didesnis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijoms. Surinkti duomenys buvo apibendrinti projekto ataskaitoje, kuri buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms bei plačiajai visuomenei.

Trečiaisiais projekto metais (2005 metų balandis – 2006 metų balandis) buvo vykdoma vaikų teisių stebėsena Lietuvos vaikų globos ir priežiūros institucijose. Buvo aplankytos 22 įstaigos, atsakingos už vaikų globą ir ugdymą. Vizitų metu surinkta informacija buvo išleista atskiru leidiniu „Vaiko teisių padėtis stacionariose globos ir ugdymo įstaigose“, kuris buvo pristatytas visuomenei ir specialistams.

 

Partneriai 

Latvijos žmogaus teisių ir etninių studijų centras (dabar Latvijos žmogaus teisių centras).