Vystomasis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje

Įgyvendinimo periodas

2011 m. rugsėjis – 2011 m. spalis

Finansavimo šaltinis

Lietuvos savivaldybių asociacija

Projekto tikslas

Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie psichikos sveikatos svarbą vystomajame bendradarbiavime.

 

Pasiekti rezultatai

Parengta ir išleista 500 egz. informacinių lankstinukų ir 20 egz. informacinių plakatų apie psichikos sveikatos padėtį ir pagalbos poreikį besivystančiose šalyse. Informacinė medžiaga pristatyta Psichikos sveikatos dienos metu psichikos sveikatos specialistams, paslaugų vartotojams ir visuomenės nariams. Psichikos sveikatos dienos dalyviai (viso – apie 1000 asmenų) informuoti apie psichikos sveikatos aktualijas besivystančiose šalyse.