Sveikatos sektoriaus ir švietimo sektoriaus specialistų psichikos sveikatos raštingumo didinimas

Įgyvendinimo periodas 
2024 gegužė – 2024 gruodis

Finansavimo šaltinis 
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto tikslas 
Stiprinti Vilniaus miesto sveikatos specialistų ir švietimodarbuotojų psichikos sveikatos raštingumą bei psichologinį atsparumą vykdant šioms grupėms pritaikytus mokymus.

Planuojami rezultatai 

1. Įgyvendinti 7 psichikos sveikatos raštingumo mokymai Vilniaus miesto specialistams dirbantiems sveikatos ir švietimo sektoriuje.

2. Bent 115 dalyvių mokymuose pagilins savo žinias apie psichikos sveikatą, didins savo psichologinį atsparumą ir išmoks atpažinti, kaip padėti sau ir kitam. Mokymų dalyviai padės didinti mokymų efektyvumą užpildydami vertinimo ir kokybės anketas po mokymų. Po mokymų organizacijos gaus konsultacijas, kurios padės ir toliau stiprinti psichikos sveikatos raštingumą.

3. Bus parengtas 1 leidinys, skirtas pirmiems psichologinės pagalbos teikimo principams apibrėžti. Atspausdintas leidinys bus dalinamas mokymų dalyviams, o elektroninė jo versija bus išsiųsta sveikatos ir švietimo specialistams.

Projekto biudžetas: 24 000 Eur
Sutarties numeris: 2024-05-24 Nr. A291-2115/24