„StayWell“ – profesinio ugdymo besimokančių mokinių emocinės gerovės ir psichikos sveikatos palaikymas ir skatinimas, naudojant novatorišką mokymosi internetinę svetainę

Įgyvendinimo periodas

2020 m. lapkričio mėn.  – 2022 m. spalio mėn.

Finansavimo šaltinis

„Erasmus+“ programa

Projekto tikslai

Projekto tikslas yra sukurti novatorišką skaitmeninio mokymosi metodą, kuriuo būtų skatinama ir palaikoma profesinio mokymo besimokančiųjų emocinė gerovė ir psichikos sveikata, įgyjant socialinių bei emocinių įgūdžių, padėsiančių efektyviai įsitraukti į ugdomąją veiklą, didinti savarankiškumą, pažinti save bei sėkmingai žengti į darbo rinką.

Emocinės gerovės problema neseniai buvo iškelta kaip labai svarbus aspektas, norint pakelti profesinio ugdymo kokybę Europoje. Tyrimai rodo, kad profesinis ugdymas dažnai pritraukia mokinius iš įvairių socialinių rizikos grupių. Be to, profesinio ugdymo institucijose yra pastebimi aukšti rodikliai trikdančio elgesio ir mažo įsitraukimo bei motyvacijos mokslui. Dėl šių priežasčių yra ypač svarbu skirti daugiau dėmesio profesinio ugdymo besimokančių mokinių psichikos sveikatos priežiūrai. Nepaisant to, profesinio ugdymo institucijos teigia turinčios labai menkas pajėgas suteikti efektyvią pagalbą mokiniams, patiriantiems psichologinį distresą dėl socialinės, šeimyninės ar mokykloje esančios situacijos. Praktika rodo, kad profesinio ugdymo mokinių socialinis ir emocinis funkcionavimas yra pagerinamas, o psichologinis distresas bei rizikingas elgesys sumažinami, lavinant socialinius ir emocinius įgūdžius. Deja, ar emociniai ir socialinių įgūdžiai yra lavinami daugeliui mokinių vis dar yra sėkmės reikalas, priklausantis nuo to, ar pati mokykla bei mokytojai supranta to reikiamybę bei inicijuoja tai.

Projektas siekia įveikti esamas problemas bei įgyvendinti išsikeltus tikslus šiais būdais:

  • Suteikiant profesinio ugdymo mokiniams, mokytojams ir bendruomenei išsamų supratimą apie veiksnius ir įgūdžius, skatinančius mokinių emocinę gerovę, kuriant novatorišką keturių ramsčių gerovės žemėlapį;
  • Skatinant profesinio mokymo besimokančiuosius suvokti, stebėti ir nuolat rūpintis savo psichologine, kognityvine, socialine ir fizine gerove. Tai daryti reflektuojant apie asmeninius įgūdžius, kurie padeda rūpintis emocine savijauta ir psichikos sveikata;
  • Stiprinant ir palaikant profesinio ugdymo mokinių emocinės gerovės įgūdžius bei kuriant saugią ir palaikančią aplinką mokykloje, kuriant iššūkiais paremtą elektroninio mokymosi platformą;
  • Praturtinant profesinių mokyklų mokytojų pedagoginius metodus, susijusius su iššūkiais grįstu mokymusi ir emocinės gerovės skatinimu klasėje. Tai daryti sukuriant mokomąjį įrankį, kuris padėtų jiems pritaikyti, naudoti ir išplatinti projekto elektroninio mokymosi platformą tarp mokinių.

Projektu „StayWell“ yra tikimasi atkreipti Europos dėmesį į tai, kaip svarbu yra padėti profesinio ugdymo mokiniams pasirūpinti emocine gerove ir kaip tai prisideda prie saugios bei palaikančios aplinkos kūrimo profesinėse mokyklose visoje Europoje.

Projektą koordinuoja: Vilniaus Kolegija (Taikomųjų mokslų universitetas)

Projekto partneriai: Foyle International Ltd. (JK), Kütahya Dumlupinar universitetas (Turkija), Europos kokybės centras (Bulgarija), Profesinio mokymo institutas AKMI (Graikija), Tarptautinė jaunimo sveikatos organizacija (Slovėnija).

Projekto biudžetas: 217 203,00 Eur

Sutarties numeris: 2020-1-LT01-KA202-078016