Psichikos sveikatos raštingumo mokymai Vilniaus miesto specialistams, dirbantiems sveikatos, socialiniame ir nevyriausybiniame sektoriuje 

Įgyvendinimo periodas 
2023 balandis – 2023 gruodis

Finansavimo šaltinis 
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto tikslas 
Stiprinti Vilniaus miesto specialistų, dirbančių sveikatos, socialiniame ir nevyriausybiniame sektoriuje, psichikos sveikatos raštingumą, vykdant šiai grupei pritaikytus psichikos sveikatos raštingumo mokymus.

Planuojami rezultatai 

1. Parengta unikali mokymų medžiaga asmens sveikatos priežiūros specialistams, socialinių paslaugų sektoriaus specialistams, nevyriausybinio sektoriaus specialistams, apie psichikos sveikatą – jos sampratą, sunkumus ir sutrikimus bei pagalbos būdus.
2. Įgyvendinta 8 psichikos sveikatos raštingumo mokymai Vilniaus miesto specialistams dirbantiems sveikatos, socialinių paslaugų ir nevyriausybiniame sektoriuje.
3. Bent 120 dalyvių mokymuose pagilins savo žinias apie psichikos sveikatą, didins savo psichologinį atsparumą ir išmoks atpažinti, kaip padėti sau ir kitam. Mokymų dalyviai padės didinti mokymų efektyvumą užpildydami vertinimo ir kokybės anketas po mokymų.

Projekto biudžetas: 12 200 Eur
Sutarties numeris: 2023-03-22 Nr. A291-1469/23