Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose

Įgyvendinimo periodas

2012 m. vasaris – 2014 m. sausis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga bei Azerbaidžano Jaunimo ir sporto ministerija

Projekto tikslas

Prisidėti prie tvaraus Azerbaidžano vystymosi didinant psichikos sveikatos paslaugų vartotojų dalyvavimą paslaugų teikimo/sprendimų priėmimo procesuose.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu penkiose stacionarias ir/ar ambulatorines psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose Baku, Gubos, Gendžos, Šeki regionuose) buvo įkurti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų judėjimai. Įsteigtas virtualus resursų centras, kuriame kaupiama metodinė medžiaga apie bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas, psichosocialinę reabilitaciją, žmogaus teises bei paslaugų vartotojų judėjimų bei nevyriausybinio sektoriaus psichikos sveikatos srityje vystymą.

Atlikus visuomenės nuomonės tyrimą gauta, kad Azerbaidžano visuomenė turi labai mažai informacijos apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus, todėl dažnai vadovaujasi vyraujančiais mitais bei stereotipais, ypač susijusiais su šios tiklsinės grupės galimybėmis gyventi savarankiškai, kurti šeimą ir t.t. Šiuos mitus dažnai kuria/palaiko žiniasklaida, todėl projekto metu buvo stiprinami Azerbaidžano žurnalistų gebėjimai tinkamai vaizduoti psichikos sveikatos paslaugų vartotojus masinės informacijos priemonėse.

Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinis sektorius yra labai menkai išvystytas Azerbaidžane, projekto rėmuose parengti „Pokyčių agentai“, tikėtina, prisidės prie pilietinės visuomenės organizacijų veiklos stiprinimo bei plėtros užtikrindami, kad būtų tinkamai užtikrinamas psichikos sveikatos vartotojų dalyvavimas, atstovaujamos ir ginamos jų teisės.

 

Projekto partneris

Initiative for the sake of development