Proto ir psichikos negalės klausimo įtraukimas į viešųjų sprendimų priėmimą

Įgyvendinimo trukmė

2004 m. lapkritis – 2006 m. lapkritis

Projekto tikslas

Užtikrinti psichikos ir proto negalią turintiems asmenims vienodas galimybes dalyvauti priimant ir įgyvendinant politinius sprendimus

 

Projekto rezultatai

Siekiant projekto tikslo kiekvienoje šalyje buvo rengiami seminarai sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergantiems asmenims. Juose tarptautiniai ir nacionaliniai ekspertai, dalindamiesi teorinėmis bei praktinėmis žiniomis, ugdė dalyvių gebėjimą atstovauti savo teisėms, dalyvauti priimant sprendimus. Be to, buvo rengiamos konferencijos, kurių metu politikams, specialistams ir proto bei psichikos negalią turintiems asmenims buvo sudaryta unikali galimybė drauge nagrinėti negalės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Iš viso Lietuvoje buvo surengti keturi seminarai ir dvi konferencijos. Įgyvendinant projektą buvo išleistas informacijos rinkinys apie neįgaliųjų teises ir galimybes dalyvauti priimant viešuosius sprendimus.