Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose

Įgyvendinimo periodas

2016 m. vasario mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn.

Finansavimo šaltiniai

Europos Sąjunga, LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas

Proto ar psichosocialinę negalią Baltarusijoje turintys asmenys dažniausiai yra pasmerkti būti teisiškai neveiksniais ir gyventi didelėse globos institucijose. Šalyje slopinamos visos egzistuojančiai sistemai prieštaraujančios nuomones, o pilietinės, politinės ir socialinės teisės bei laisvė burtis į asociacijas ribojama praktiškai ir įstatymiškai. Žmonių, turinčių proto ar psichosocialinę negalią, situacija šalyje menkai domisi ir plačioji visuomenė – stinga supratimo ir apie žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos lemia šios žmonių grupės apgyvendinimas uždarose institucijose. Baltarusijoje tik pavienės pilietinės visuomenės organizacijos ieško būdo kaip skatinti bendruomenines paslaugas, socialinę įtrauktį bei savarankišką žmonių su proto ar psichosocialine negalią gyvenimą. Nepaisant gerų intencijų, šioms organizacijoms trūksta resursų, taip pat gebėjimo efektyviai koordinuoti savo veiklą, užsiimti tinklaveika, advokacija bei vykdyti įvairius projektus.

Mūsų planuojamas projektas sieks pasitelkus tarptautinę ir dirbant Lietuvoje sukauptą patirtį atliepti į Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovų ir pažeidžiamų grupių poreikius, įgalinant pilietinės visuomenės organizacijas, iškelti į viešumą žmonių su proto ar psichosocialine negalia teises bei paskatinti reformuoti atgyvenusią sveikatos ir socialinės apsaugos sistemą, Baltarusijos paveldėtą iš Sovietų Sąjungos ir iki šiol nepakitusią.

 

Planuojami projekto rezultatai

1.    Stiprūs Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimai veikti advokacijos, tinklaveikos, lėšų pritraukimo ir projektų valdymo srityse.

2.    Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijų sutelktumas skatinant deinstitucionalizacijos procesą bei vykdant jo stebėseną.

3.    Palankesnis suinteresuotų šalių ir visuomenės požiūris į socialinę įtrauktį ir savarankišką žmonių su proto ar psichosocialine negalią gyvenimą Baltarusijoje.

Partneriai

Negalią turinčių žmonių teisių biuras (Офис по правам людей с инвалидностью)

Europos savarankiško gyvenimo tinklas (European Network on Independent Living)

 

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.