Papildomas lėšas užimtumo terapijos pagrindu generuojančių veiklų vystymas Tadžikistano Sugdo regiono psichiatrinėse įstaigose

Įgyvendinimo periodas

2009 m. balandis – 2011 m. balandis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga, Atviros visuomenės institutas pagal „Rytai–Rytai“ programą, „Muskie“ ir „UGRAD Alumni“ mažųjų dotacijų programa, Pasaulio bankas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą bei Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija pagal MATRA programą.

Projekto tikslas

Prisidėti prie ekonomikos vystymosi Sughdo srityje bei skatinti žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, integraciją į visuomenę įdiegiant papildomas lėšas generuojančias bei pacientų užimtumą užtikrinančias veiklas psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose institucijose.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu psichikos sveikatos paslaugas Sughdo srityje teikiančių įstaigų administracija ir personalas buvo apmokyti kaip organizuoti papildomas pajamas generuojančias veiklas, kaip ieškoti papildomų rėmėjų, rengti ir įgyvendinti projektus, taip pat organizuoti mokymai apie užimtumo terapijos organizavimo principus.

Gautos informacijos pagrindu buvo parengti, atrinkti ir finansuoti 6 paprojekčiai, skirti papildomas pajamas generuojančių terapinio pobūdžio veiklų diegimui psichiatrijos ligoninėse, psichoneurologiniuose internatuose ir neįgaliųjų organizacijose.

Projekte buvo organizuojami apvalūs stalai su vietinės valdžios (khukumatų ir jamoatų, atitinkančių mūsų savivaldybes ir seniūnijas) atstovais siekiant aptarti bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų poreikį ir galimybes jį atliepti. Sughdo srities visuomenė buvo informuojama apie projektą ir didinama jų tolerancija psichikos neįgaliųjų atžvilgiu, paneigiant daugelį egzistuojančių mitų ir stereotipų apie (psichikos) negalią.

Projekto metu sukurtas dokumentinis filmas bei surinkta ir atskiru leidiniu rusų–tadžikų kalbomis išleista visų vykusių mokymų medžiaga nemokamai platinama visiems besidomintiems psichikos sveikatos paslaugų sektoriaus gerinimu bei verslumo plėtojimu.

 

Bendra projekto vertė 354 413 eurų; iš jų: Europos Komisijos Delegacijos lėšos 283 530 EUR, kitų rėmėjų lėšos – 70 883 EUR.