Paguodos skrynelės: priemonė vaikų iš socialinės rizikos šeimų emocinei savireguliacijai stiprinti

Įgyvendinimo periodas

2016 m. spalio mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn.

Finansavimo šaltinis

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

Projekto tikslai

Šiuo projektu atkreipiamas dėmesys į vaikus, augančius socialinės rizikos šeimose ir patiriančius išskirtinius stresorius. Dažniausiai tai yra šeimos nario piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis arba socialinių įgūdžių stoka. Projekto veiklos nukreiptos į 7-12 metų vaikų, augančių šiose šeimose savipagalbos ir emocinės savireguliacijos gebėjimų lavinimą, galintį sustiprinti jų atsparumą ir apsaugoti nuo rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų. Pritaikius šiai tikslinei grupei „Paguodos skrynelių“ metodiką, ją taikyti bus apmokyti vaikų dienos centruose dirbantys specialistai iš 16 savivaldybių. „Paguodos skrynelių“ metodika pažindina vaikus su emocijomis ir jų valdymo būdais pasitelkiant žaidimą, pasaką, diskusijas, taip pat lankstant ir puošiant dėžutę, skirtą sunkioms emocijoms talpinti. Specialistams, dirbantiems su šiais vaikais taip pat suteikiama proga įgyti reikalingų žinių ir ugdyti gebėjimus reaguoti į įvairias vaikų emocijas.

 

Planuojami projekto rezultatai

•    Išleistas „Paguodos skrynelių“ metodikos vadovas, pritaikytas darbui su tiksline grupe.

•    44 specialistai, dirbantys vaikų dienos centruose gaus papildomų žinių apie psichikos sveikatą bei vaikų emocijas ir bus apmokyti taikyti „Paguodos skrynelių“ metodiką.

•    350 vaikų dalyvaus „Paguodos skrynelių“ užsiėmimuose ir gaus kartonines skrynutes – priemonę sunkioms emocijoms reguliuoti.

•    „Paguodos skrynelių“ metodikos kokybė – jos naudingumas vaikų dienos centrų darbuotojams ir poveikis vaikams – bus įvertinta.

•    Informacija apie vaikų emocijų savireguliacijos svarbą ir „Paguodos skrynelių“ metodiką pasieks ne mažiau kaip 3000 vartotojų pareiškėjo interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyroje.

Projekto vertė: 20 000 EUR