Mokymų programa, skirta skatinti mobiliųjų technologijų naudojimą psichikos sveikatos sutrikimų patirtį turintiems asmenims jų atsigavimo kelyje

Įgyvendinimo periodas:
2022 gruodis  – 2024 gruodis

Finansavimo šaltinis: 
Europos Sąjungos „Erasmus+” programa

Projekto tikslas:
Šio projekto tikslas yra skatinti žmones, turinčius psichikos sveikatos sutrikimų patirties, savo atsigavimo procese naudoti mobiliąsias technologijas.

Projekto rezultatai:

  1. Interkatyvus mokymų įrankis. Bus sukurta internetinė platforma asmenims, kurie turi psichikos sveikatos sutrikimų patirčių. Platformos tikslas padėti asmenims naudotis mobiliosiomis aplikacijomis savo atsigavimo procese. Platformoje bus pateiktos gyvenimiškos užduotys, nukreipiančios į specifines mobiliąsias aplikacijas ir taip skatinančios jų naudojimą.
  2. Mokymų programa asmenims, kurie turi psichikos sveikatos sutrikimų patirčių, kaip naudotis projekte sukurta interaktyvia platforma.
  3. Mokymų programa mokymų vedėjams, supažindinanti su mobiliųjų aplikacijų naudojimo principais, barjerais, galimais sprendimais, kaip šių aplikacijų naudojimas galėtų būti tobulinamas ir populiarinamas. Programa taip pat suteiks žinių, kaip naudotis interaktyvia platforma ir apmokyti tai daryti asmenis, turinčius psichikos sveikatos sunkumų patirties.

Projekto partneriai:
ESTUAR – Activitate in Domeniul Sanatatii Mintale (Rumunija), Fundación FSASM – La Fundación CV Santos Andrés, Santiago y Miguel (Ispanija), SENT – Slovensko združenje za duševno zdravje (Slovėnija), RUHR – Universitaet Bochum (Vokietija), Innovation Hive (Graikija), Asociatia Four Change (Rumunija).

Projekto biudžetas:  250 000 Eur
Mūsų biudžeto dalis:  35 960 Eur

Sutarties numeris: 2022-1-RO01-KA220-ADU- 000088238