Mokymai valstybinių socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams

Įgyvendinimo periodas

2011 m. rugsėjis – 2011 m. gruodis

Tikslas

Suteikti dalyviams specialių žinių apie žmogaus teisių užtikrinimo ir stebėsenos metodus valstybinėse socialinės globos įstaigose žmonėms su proto negalia, kaip pripažintas efektyvias priemones žmogaus teisių pažeidimų prevencijos srityje; formuoti socialinių darbuotojų praktinius gebėjimus dirbti su klientu vadovaujantis žmogaus teisių principais; perteikti socialinio darbo vertybes ir etikos principus, kurių laikymasis sąlygos pagarbą klientų teisėms ir orumui; suteikti kompleksinių žinių, praktinių įgūdžių dėl neįgalių asmenų destigmatizacijos.

Partneriai

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba

Mokymų grafikas 

Įgyvendinant socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą buvo siūlomi 16 val. teoriniai ir praktiniai mokymai tema „Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais asmenimis“.