MATOMOS – dėmesys smurtui prieš moteris su negalia

Įgyvendinimo periodas:
2022 m. balandis – 2024 kovas

Finansavimo šaltinis:
Europos Sąjunga

Projekto tikslas:
stabdyti smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia ir vykdyti jo prevenciją.

Projekto uždaviniai:

Išnagrinėti atsako į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia reglamentavimą Lietuvoje (įskaitant ir socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas).
Kurti ir stiprinti moterų su negalia apsaugos nuo smurto dėl lyties mechanizmus socialinėse ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose – įveikiant lyčių ir negalios stereotipus.
Didinti specialistų, dirbančių socialinėse arba psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, gebėjimus reaguoti į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia.
Bandomosiose savivaldybės vystyti koordinuoto institucijų atsako į smurtą dėl lyties algoritmą, atsižvelgiantį į moterų su negalia patiriamas kliūtis.
Didinti specialistų, dirbančių su atsaku į smurtą artimoje aplinkoje savivaldybėse, gebėjimus atpažinti lyties ir negalios sankirtos nulemtą pažeidžiamumą.
Didinti smurto dėl lyties prieš moteris su negalia atpažįstamumą tarp pačių moterų ir jų aplinkinių.
Didinti visuomenės sąmoningumą ir pagalbos besikreipiančių moterų su negalia palaikymą.

Projekto partneriai:
Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,  VšĮ Nomoshiti.

Projekto biudžetas: 489 301.58 EUR

Mūsų biudžeto dalis: 87 012.40 EUR

Sutarties numeris: 101049158

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis.