Mano teisės: kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje

Įgyvendinimo periodas:

2022 m. liepos 1 d. – 2023 gruodžio 31 d.

Finansavimo šaltinis

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Projekto tikslas

Stiprinti kokybišką žmogaus teisių diskursą Lietuvoje įgalinant skirtingų žmogaus teisių sričių NVO komunikuoti apie jų atstovaujamų visuomenės grupių problematiką bei plečiant didžiausią žmogaus teisių portalą manoteises.lt.

Projekto uždaviniai

  • Suburti skirtingų žmogaus teisių sričių ekspertų tinklą, stiprinti ekspertų žmogaus teisių problematikos kompetencijas ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • Vykdyti proaktyvią žmogaus teisių temų komunikaciją, didinti ekspertų žinomumą viešojoje erdvėje bei plėsti didžiausio žmogaus teisių portalo manoteises.lt turinį;
  • Didinti portalo manoteises.lt finansinį nepriklausomumą ir tvarumą.
  • Savo veiklomis projekte sieksime kurti ir didinti kokybišką psichikos sveikatos ir žmogaus teisių viešą diskursą Lietuvoje.

Projektui vadovauja

Lietuvos žmogaus teisių centras

Projekto partneriai

Asociacija Lietuvos negalios organizacijų forumas, asociacija LSS Vilniaus m. filialas „Padėk pritapti“, asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, VšĮ Diversity Development Group, asociacija Lenkų diskusijų klubas.

Mūsų biudžetas projekte: 5524,20 Eur

Sutarties numeris: K2-O3-IP-V-118