Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nuostatos apie žmogaus teisių principus, remiantis Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencija

Įgyvendinimo periodas 
2024 m. birželio mėn. – 2024 m. gruodžio mėn.

Finansavimo šaltinis 
Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. LR sveikatos apsaugos ministerija

Projekto tikslas 
Atlikti mokslinį tyrimą įvertinant psichikos sveikatos priežiūros specialistų nuostatas bei turimas žinias apie žmogaus teisių principus ir jų taikymą teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Projekto partneris 
Vilniaus Universitetas

Projekto biudžetas: 50 703,60 EUR

Mūsų dalis biudžete: 8 675,00 EUR