Pradėtas naujas projektas VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO

Sausio mėnesį pradėjome įgyvendinti vienerių metų trukmės projektą „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projektu siekiama plėtoti organizacijos žmogiškuosius išteklius stiprinant ekspertinius gebėjimus bei vystant psichikos sveikatos srityje veikiančioms ar bendruomeninėms NVO skirtą žinių ir mokymų centrą. Taip pat numatoma didinti organizacijos finansinį stabilumą ir nepriklausomumą nuo projektinės veiklos rėmėjų keliamų reikalavimų kuriant ir išbandant inovatyvius lėšų pritraukimo modelius, kurie prisidėtų prie filantropinės kultūros Lietuvoje plėtojimo.