Pirmoji pagalba psichikos sveikatai

Visame pasaulyje plačiai paplitę pirmosios pagalbos kursai, kurių metu mokoma kaip suteikti pirminę pagalbą užspringusiam, susižalojusiam, kraujuojančiam, ar kitaip fiziškai sužeistam asmeniui iki kol atvyksta medikai, galintys tęsti profesionalų gydymą. Nors statistika rodo, jog yra didesnė tikimybė kiekvienam mūsų tiesiogiai susidurti su psichikos, o ne fizinės sveikatos problemų turinčiu asmeniu, didžiajai visuomenės daliai trūksta reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip padėti psichikos sveikatos sunkumų turintiems ar krizę patiriantiems žmonėms. Dažnai apskritai vis dar nepripažįstama, kad tokių žinių ir įgūdžių turėjimas būtinas, norint užkirsti kelią sunkių psichikos sveikatos būklių, negalios vystymuisi ar savižudybėms.

Skirtingai nei fizinės sveikatos, psichikos sveikatos stiprinimo priemonės yra menkai suprantamos, neįprastos, ypač mūsų visuomenėje, kurioje, deja, yra tiek daug prastą visuomenės psichikos sveikatos būklę liudijančių duomenų. Lietuva pirmauja Europoje ne tik savižudybių skaičiumi, tačiau mūsų šalyje įvyksta daugiausiai žmogžudysčių, mūsų vaikai yra vieni nelaimingiausių Europoje, mūsų žmonės yra mažiausiai patenkinti savo darbe, daug patyčių. Mūsų paaugliai pirmauja pagal alkoholio ir tabako suvartojimą savo amžiaus grupėje ES. Lietuvos žmonės yra pažeidžiami dėl to, kad niekada nėra turėję galimybės gauti žinių apie psichikos sveikatą bei stokoja emocinio raštingumo.

Dar 2001 m. Australijos mokytoja, slaugė Betty Ann Kitchener ir jos vyras psichikos sveikatos tyrėjas Anthony Jorm pradėjo vykdyti Pirmosios pagalbos psichikos sveikatai mokymus, kurie skirti ne psichikos sveikatos specialistams, o jų metu dalyviai mokomi kaip padėti asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų ar išgyvenantiems krizę. Pirmosios pagalbos psichikos sveikatai kursų metu mokoma, kaip atpažinti pirmuosius psichikos sveikatos problemų požymius; kokios galimos jų priežastys arba rizikos veiksniai; suteikiama informacijos apie medicininius, psichologinius arba alternatyvius gydymo būdus; galimybes suteikti pirmąją pagalbą ir psichologiškai palaikyti asmenį, kuris susiduria su psichikos sveikatos problema; bei ką galima daryti krizinėje situacijoje.

„Šios programos adaptavimas ir pristatymas Lietuvoje padidintų teisingos ir objektyvios informacijos apie psichikos sveikatą prieinamumą Lietuvos visuomenės nariams. Mokymų dalyviai įgytų praktiškai pritaikomų žinių bei įgūdžių, kaip padėti asmenims, susidūrusiems su psichikos sveikatos sutrikimais, arba sau, nes nė vienas nesame apsaugotas nuo psichikos sveikatos sutrikimų ar gyvenimiškų sunkumų. Yra svarbu didinti visuomenės raštingumą psichikos sveikatos srityje, siekiant įveikti klaidingus įsitikinimus apie psichikos sveikatą, kurie, deja, dar labai paplitę tarp mūsų ir trukdo laiku atpažinti problemą, ją konstruktyviai spręsti bei kreiptis tinkamos pagalbos“, teigia šiuo metu Suomijoje viešinti VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė. 2015 m. rugsėjo 7-8 d. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ atstovai, kartu su kolegomis, atstovaujančiais psichikos sveikatos srityje veikiančias NVO iš Latvijos bei Estijos, lankosi Suomijos psichikos sveikatos asociacijoje bei gilinasi į Pirmosios pagalbos psichikos sveikatai programos diegimo bei valdymo gerąją praktiką šioje šalyje. Suomijoje programa veikia nuo 2007 metų ir šiuo metu mokymus vesti jau paruošta apie 200 instruktorių, o vien per praeitus metus apmokyti daugiau kaip 2500 gyventojų. Kursai apie psichikos sveikatą vis populiarėja, todėl suomiai šiuo metu vysto dar vieną, naują programą, skirtą specialistams dirbantiems su vaikais ir jaunuoliais nuo 7 iki 18 metų amžiaus, siekiant stiprinti psichikos sveikatą jauname amžiuje. K. Levickaitės teigimu, Lietuvoje pradėjus tokią programą, ženkliai pagerėtų žmonių psichikos sveikata, gebėjimas susidoroti su sunkumais, daugiau būtų kreipiamasi į specialistus. Visa tai ženkliai prisidėtų prie savižudybių, priklausomybių, ar kitokio destruktyvaus elgesio prevencijos, dalinai užkirstų kelią psichosocialinės negalios atsiradimui, mažintų psichikos ligomis sergančių asmenų socialinę atskirtį ir padėtų spręsti Lietuvos socialines bei visuomenės sveikatos problemas.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ne vienerius metus stebi LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą (ne)įgyvendinant Psichikos sveikatos strategiją, akivaizdu, kad iš valstybinio sektoriaus tokio pobūdžio programa artimiausiu metu nebus įdiegta. Tad organizacija aktyviai ieško privačių rėmėjų ir fondų, bei jau netolimoje ateityje tikisi pristatyti Pirmosios pagalbos psichikos sveikatai mokymus Lietuvos visuomenei.