Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų: gairių aptarimas Lietuvoje bei pokalbis su psichiatru J. Pfeiffer

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, bendradarbiaujant su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, š.m. gegužės 31 d. organizavo apskrito stalo diskusiją, kurioje aptartos Europos ekspertų grupės parengtos Bendrosios Europos Gairės dėl perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Diskusijos metu taip pat aptartos tarptautinė bei Lietuvos nacionalinė praktikos, kryptys dėl globos sistemos bei finansavimo mechanizmų pokyčių, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sistemos. Pristatome Europos ekspertų grupės nario – psichiatro Jan Pfeiffer interviu interneto dienraščiui bernardinai.lt apie neinstitucinės globos sistemos privalumus.

 

Kalbėjimas apie socialinę globą, jos kokybę, paslaugų prieinamumą bei pasirinkimą yra žmogaus teisių klausimas. Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi šeimos aplinkoje. Visi žmonės, nepaisant jų amžiaus, gebėjimų ar negalios, turi teisę gyventi ir dalyvauti bendruomenėje, turi būti įtraukti priimant sprendimus dėl jų gaunamų paslaugų bei maksimaliai dalyvauti spendžiant kitus gyvenimiškus klausimus. GIP nuo pat savo įsikurimo skatina humanišką psichikos sveikatos priežiūrą bei siekia bendruomeninių paslaugų sistemos plėtros.

Jan Pfeiffer – Čekijos psichiatras ir psichoterapeutas, kuris jau 30 savo darbo praktikos metų yra aktyvus kovotojas už institucinės globos keitimą demokratiniu bendruomeninių paslaugų sistemos modelį. Pokalbio metu aptarti ne tik neinstitucinės globos sistemos privalumai, tačiau ir kodėl ne tik psichinę negalią turintieji, bet ir kitos visuomenės grupės – našlaičiai, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji – vis dar izoliuojami nuo visuomenės ir gyvena tokiomis sąlygomis, kurios ne tik nėra jiems palankios, bet veikiau priešingai – dar labiau juos žaloja.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-08-10-jan-pfeiffer-vaizduojame-kad-padedame-sergantiems-bet-rupinames-tik-savo-saugumu/86497