Pasibaigė projektas, kuriuo buvo teikiama Lietuvos pagalba nuo karo nukentėjusiems žmonėms Gruzijoje

Š.m. lapkričio 30 d. baigėsi viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais „Global Initiative on Psychiatry – Tbilisi“ įgyvendinamas tarptautinis projektas „Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose“.
Tai – jau ketvirtus metus šių partnerių įgyvendinamas tęstinis LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas, kuris buvo inicijuotas prasidėjus 2008 metų rugpjūčio kariniam konfliktui tarp Rusijos ir Gruzijos. Projekte šiais metais buvo vykdomos šios veiklos: organizuojami mokymai pediatrams, slaugytojoms bei švietimo sistemos darbuotojams apie ilgalaikes traumos pasekmes; atliekamas pabėgėlių vaikų ir jų šeimų psichosocialinių poreikių tyrimas bei rengiamos rekomendacijos politikams.
Projekto veiklos daugiausiai buvo orientuotos į informacijos rinkimą ir sklaidą. Šiame etape – tai svarbiausios veiklos sritys, kadangi kariniai veiksmai, dėl kurių tam tikrų Gruzijos regionų gyventojai patiria potrauminio streso sindromą, vyko prieš trejus metus, daugelis jo sąlygotų psichologinių ir emocinių problemų įgijo latentinį, užslėptą lėtinį pobūdį. Todėl itin svarbu yra atlikti tyrimus, siekiant įvertinti potrauminio streso sindromo pasireiškimo būdus, depresiją, nerimą, alkoholizmo, narkotikų vartojimo lygį.
Projekto metu atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad dauguma karinį konfliktą patyrusių žmonių turi psichikos sveikatos problemų, tarp kurių labiausiai paplitę – potrauminio streso sindromas, depresija ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas. Psichikos sveikatos problemas patiria visų amžiaus grupių atstovai – vaikai, suaugę ir pagyvenę asmenys, tačiau jos pasireiškia visiems skirtingai – hiperaktyvumas, dėmesio koncentravimo problemos ir prasti mokymosi rezultatai paplitę tarp vaikų, potrauminio streso sindromas dažniau pasitaiko suaugusiems, vyrai dažniau ima piktnaudžiauti priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis. Gyvenimas pasienio zonoje vietos gyventojams kelia papildomų problemų – jie ne tik patyrė karą, bet ir gyvena skurde, jaučia nuolatinio neužtikrintumą. Dėl šių priežasčių jauni žmonės emigruoja ir vyresnio amžiaus kaimų gyventojai lieka be jų paramos ir tai dar labiau didina jų pažeidžiamumą ir psichikos sveikatos problemas.
Tyrimas atskleidė, jog regione trūksta psichikos sveikatos priežiūros specialistų, efektyvių ir visapusiškų psichosocialinių paslaugų infrastruktūros, kuri galėtų prisidėti padedant bendruomenėms spręsti jų gyventojų psichikos sveikatos problemas ir gerinti jų gyvenimo kokybę.
Gavus Lietuvos Respublikos finansinę paramą, pasitelkus Lietuvos psichikos sveikatos specialistų konsultacijas 2008 – 2010 metais Goryje buvo įkurtas ir sėkmingai veikė Traumą patyrusių asmenų pagalbos centras, teikęs psichosocialinę pagalbą pabėgėliams ir buferinių (pasienio) zonų gyventojams, ypač – vaikams, paaugliams ir jų šeimoms. Šiais metais įgyvendintas tyrimas leido įvertinti Lietuvos suteiktos paramos efektyvumą. Analizė parodė, kad šio centro ir jo specialistų teikiama pagalba ženkliai prisidėjo sprendžiant vietos gyventojų psichikos sveikatos problemas, sudarant galimybes sėkmingiau integruotis į visuomenę.
Šį vystomojo bendradarbiavimo projektą vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į projekto koordinatorę Eglę Šumskienę esumskiene @ gip-global.org; tel.: 2715760.