Pasaulinio senėjimo pristatymas konferencijoje

2012 m. kovo 23 d. Pasaulinio senėjimo tendencijas VšĮ “Globalios iniciatyvos psichiatrijoje” projektų vadybininkė Karilė Levickaitė pristatė Lietuvos Kolpingo kolegijos tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo mokslo ir švietimo institucijų darbuotojai, verslo sektoriaus atstovai, partneriai iš užsienio.

Nuotraukos iš konferencijos (2012 03 23, Kaunas)