Paciento patikėtinis šiemet ne tik tarpininkavo, bet ir bendradarbiavo

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama visuomenės sveikatos programa „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“, kurią šiemet, kaip ir kasmet, vykdė VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP), žengė dar vieną žingsnį į priekį: sulaukus grįžtamojo ryšio, išryškinusio aktualiausias bendradarbiavimo tarp paciento patikėtinių ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigų personalo problemas, atsivėrė galimybė tęsti programos plėtojimą ne tik kiekybės, bet ir geresnės kokybės linkme.

 

Paciento patikėtinių paslaugos šiemet buvo orientuotos į pacientų teisių pažeidimus bei nepakankamas galimybes savarankiškai įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Be paciento patikėtinio paslaugų teikimo, programos vykdytojai šiemet itin daug dėmesio skyrė pacientų informavimui apie teikiamas paslaugas ir bendram pacientų švietimui ir informavimui apie jų teises ir jų apsaugos ir užtikrinimo mechanizmą, inicijavo informacinio lankstuko „Atmintinė apie pacientų teises: dažnai užduodami klausimai“ leidybą. Vykdant programos viešinimą, internetinėje GIP svetainėje (http://www.gip-vilnius.lt/) buvo sukurta internetinė informacinė rubrika apie paciento patikėtinio paslaugas.

Įgyvendindama programą GIP bendradarbiavo su Vilniaus miesto psichikos sveikatos centru, Antakalnio poliklinikos psichikos sveikatos centru, Lietuvos psichikos negalios žmonių globos bendrija „Giedra“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir kt. vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Buvo surengtos 3 apvalaus stalo diskusijos apie „Paciento patikėtinio“ programos vykdymą ir jos tąsą teikiant paslaugas Vilniaus miesto psichikos sveikatos paslaugų vartotojams.

Tęsiant informacijos apie paciento patikėtinį sklaidą ir siekiant supažindinti su kitomis tarpininkavimo psichikos sveikatos sistemoje formomis psichikos sveikatos priežiūros specialistams buvo organizuotas seminaras „Alternatyvios tarpininkavimo formos: paciento patikėtinis ir mediacija“, skirtas Vilniaus psichikos sveikatos centrų darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, kitų psichiatrinių ligoninių ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų specialistams. Anot organizatorių, seminaras dalyvių įvertintas kaip naudingas, aktualizuojantis tiek iš dalies žinomas, tiek naujas idėjas ir modelius.

Siekiant gerinti ir plėtoti programos įgyvendinimą, buvo organizuojami susitikimai su Vilniaus klinikinės „Vasaros“ ligoninės skyrių gydytojais ir rezidentais bei administracija. „Susitikimus organizavome su tų skyrių gydytojais, su kuriais paciento patikėtiniams tenka daugiausia bendradarbiauti. Susitikimų metu buvo aptartos problemos, su kuriomis susidurta šiame programos etape. Sulaukėme pastabų, kaip būtų galima skatinti ir gerinti paciento patikėtinių bendradarbiavimą su įstaigos personalu,“ – teigia paciento patikėtinė R. Juodelytė. Anot programos vykdytojų, įstaigos personalas šiuos susitikimus įvertino teigiamai.

„Teikdami paciento patikėtinio paslaugas siekiame identifikuoti psichikos sveikatos priežiūros įstaigų trūkumus, spręsti pacientams iškylančius (teisinius) klausimus bei skatinti kokybiškesnius paslaugų teikimo būdus, vis dėlto mums, programos vykdytojams, taip pat yra itin svarbus grįžtamasis ryšys apie mūsų vykdomą programą, jos teigiamybes ir trūkumus. Grįžtamasis ryšys suteikia galimybę kritiškai ir retrospektyviai įvertinti mūsų pačių vykdomą veiklą. Atsižvelgdami į šiuos vertinimus sieksime toliau plėtoti ir tobulinti paciento patikėtinio programą,“ – teigia programos vykdytojai.

Apie programą „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“:

Paciento patikėtinis − tai asmuo, kuris psichikos sveikatos įstaigose tarpininkauja tarp paciento ir gydymo įstaigos, išreikšdamas nepriklausomą nuo gydymo įstaigos poziciją ir palaikydamas pacientą santykiuose su personalu. Paciento patikėtinis atlieka tris esmines funkcijas: (1) tarpininkavimas ir atstovavimas esant nusiskundimams, (2) informavimas bei (3) sisteminių trūkumų identifikavimas ir viešinimas.

Įgyvendinant programą Vilniaus miesto savivaldybėje siekiama sukurti ir įtvirtinti pavyzdinį psichikos paciento teisių užtikrinimo modelį, siekti lygių galimybių socialinei asmenų su psichikos negalia integracijai; prisidėti kuriant nuoseklią psichikos sveikatos paslaugų grandinę Lietuvoje, atitinkančią Psichikos sveikatos strategijoje įtvirtintas prioritetines kryptis: (1) žmogaus teisių užtikrinimas, (2) paciento poreikius atitinkančios paslaugos, (3) autonomijos ir dalyvavimo skatinimas, (4) pacientų, jų šeimų ir nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas.

Daugiau informacijos:

Rūta Juodelytė tel.: +370 5 2715762
faks.: +370 5 2715761