Paciento patikėtinio programos diegimo modelių pristatymas

Šių metų rugsėjo 29 dieną rengiama konferencija „Paciento patikėtinio programos diegimo modelių pristatymas“. Šią konferenciją organizuoja nevyriausybinė organizacija VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“. Renginys yra Lietuvos Respublikos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“ dalis.

 

Šio projekto tikslas – skatinti paciento patikėtinio programos gerosios praktikos pavyzdžio plėtrą iš Vilniaus miesto į kitus Lietuvos regionus siekiant garantuoti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių įgyvendinimą bei nepriklausomą stebėseną tiek stacionariai, tiek ambulatoriškai.

Kviečiame renginyje dalyvauti visus, besidominčius psichikos sveikata, žmogaus teisėmis, neįgaliųjų įgalinimu ir panašiomis temomis, tiek vyriausybinio, tiek nevyriausybinio sektoriaus atstovus, neįgaliųjų organizacijų atstovus, psichikos sveikatos srities specialistus ir studentus ir kt. Renginyje pasisakys modelius kūrę ekspertai, pacientų organizacijų atstovai, teisininkai. Renginyje taip pat bus pristatomas leidinys „Paciento patikėtinio programos diegimo modeliai psichikos sveikatos centruose, psichiatrinėse ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose“.

Renginį taip pat finansuoja Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje.

Renginys įvyks viešbučio “CONTI” seminarų salėje, adresu Raugyklos g. 7/2, Vilnius. Pradžia – 12.00 val. Registracijos pradžia – 11.45 val.

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“