NVO susivienijo į neformalią NVO koaliciją už vaiko teises

Lietuvos vaikų padėtis neatitinka geriausių vaiko interesų, nepaisant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ratifikavimo Lietuvoje 1995 m. Atsižvelgiant į tai, 2013 m. lapkričio 8 d. dešimt nevyriausybinių organizacijų susivienijo į neformalią NVO koaliciją už vaiko teises bei pasirašė veiklos memorandumą (versiją anglų kalba rasite čia) Pirmuosius veiklos metus koalicijai pirmininkaus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“.

NVO koalicija už vaiko teises bei memorandumas bus pristatyti šiandien vyksiančioje spaudos konferencijoje „Korupcijos Lietuvoje medicinos auka – Vaiko raidos centras“.

 

 

Memorandumą pasirašiusios organizacijos:

1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas

2. Labdaros ir paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

3. VšĮ „Paramos vaikams centras“

4. VO „Gelbėkit vaikus“

5. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

6. VšĮ „Vaikų linija“

7. Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“

8. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

9. VšĮ „Šeimos santykių institutas“

10. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas”