NVO reiškia susirūpinimą dėl vaiko raidos centro veiklos tęstinumo

Psichikos sveikatos ir vaiko teisių srityse veikiančios Lietuvos nevyriausybinės organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl iškilusios grėsmės teikiant paslaugas raidos, elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms. Įlūžus Vaiko raidos centro pastato stogui, paslaugų teikimas tapo dalinai neįmanomu, o remonto darbai nėra pradedami.

Oficialiu kreipimusi organizacijos atkreipė dėmesį, jog susiklosčiusi padėtis, kuomet sutrikimų turintys vaikai bei jų šeimos negali gauti būtinų paslaugų, neatitinka deklaruojamų valstybinės politikos prioritetų.

 

Atsakingų institucijų prašoma skubiai imtis priemonių, organizuojant įlūžusio stogo remonto darbus, informuoti visuomenę, kokiu būdu paslaugų teikimas bus užtikrintas artimiausiu laikotarpiu, bei pateikti informaciją, kada bus pradėtos planuotos naujo Vaiko raidos centro korpuso statybos.

 

Kreipimasis pateiktas LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, LR Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei, LR Prezidentės vyriausiajam patarėjui Nerijui Udrėnui, Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei, Vilniaus universiteto l. e. rektoriaus pareigas prof. habil. dr. Jūrui Baniui.

Organizacijos, pasirašiusios kreipimąsi:

 

 

 

„Gelbėkit vaikus“
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lietuvos sutrikusio intelekto asmenų globos bendrija „Viltis“
„Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi „Globali iniciatyva psichiatrijoje“)
SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Šeimos santykių institutas
Paramos vaikams centras
Vaikų linija
Žmogaus teisių stebėjimo institutas