Nieko apie neįgaliuosius – be neįgaliųjų

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė šią dieną Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, siekiant supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės visose gyvenimo srityse, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti ir visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Istoriškai atrodo, kad negalia yra socialinių reikalų klausimas ir atrodo kaip “įsibrovėlė” į žmogaus teisių sritį. Iš tiesų, diskursas apie žmonių su negalia teises yra palyginti naujas.

Įsipareigojimas užtikrinti neįgalių žmonių teises yra grindžiamas socialinio teisingumo ir lygybės principais. Šie principai ypač sustiprinti 2006 m. priėmus Jungtinių Tautų Neįgalių asmenų teisių konvenciją. Konvencija duoda paskatą ir unikalią galimybę vystyti tarptautinę neįgalių asmenų teisių politiką, įtraukiant ją į platesnį visuomenės vystymosi kontekstą bei užtikrinant pačių neįgaliųjų dalyvavimą.

Štai kodėl labai svarbu pasinaudoti šiuo momentu ir kurti artimus ir ilgalaikius santykius su žmogaus teisių bendruomene, akademine bendruomene, nepriklausomais ekspertais ir JT agentūromis, įtraukiant neįgalių žmonių organizacijas bei užtikrinant jų vaidmenį JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinime ir stebėsenoje – ši pareiga yra numatyta pačioje Konvencijoje.

Parengta pagal:

Jungtinių Tautų pranešimą “Keeping the promise: Mainstreaming disability in the Millennium Development Goals towards 2015 and beyond”
Bei Lietuvos neįgaliųjų forumo pateiktą informaciją.