Nevyriausybinės organizacijos pateikė Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui alternatyvią ataskaitą apie vaiko teisių padėtį Lietuvoje

Š. m. rugpjūčio mėnesį neformali nevyriausybinių organizacijų grupė pateikė Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui alternatyvią ataskaitą apie vaiko teisių padėtį Lietuvoje. Alternatyvi ataskaita bus svarstoma JT Vaiko teisių komiteto išankstinėje 62-63 sesijoje 2012 spalio 4-8 d. Ženevoje. Lietuvos vyriausybės 3 ir 4-osios periodinių ataskaitų svarstymas numatytas 2013 metais 63-iosios sesijos metu.

 

Nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų, aktyviai dirbančių žmogaus teisių ir vaikų teisių įgyvendinimo srityje, parengtoje alternatyvioje ataskaitoje aptariamos svarbiausios pastarųjų metų vaiko teisių apsaugos Lietuvoje problemos ir pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kaip reikėtų esamas spragas užpildyti bei pagerinti veikiančią sistemą.

Nepaisant visų investicijų ir didelių pasiekimų sveikatos ir socialinės apsaugos srityse per pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį, šiuo metu šalyje itin trūksta politinės valios ir sisteminių sprendimų, kurie padėtų tinkamai įgyvendinti Vaiko teisių Konvenciją Lietuvoje. Pagrindinės problemos: stipri ir nelanksti institucinės vaikų ir neįgaliųjų globos sistema, kurią atsisakoma peržiūrėti ir keisti iš esmės; nepakankamai efektyvi socialinės paramos sistema šeimoms, kuri neužtikrina reikalingos pagalbos ir diskriminuoja pažeidžiamus vaikus; oficialių tarpžinybinių mechanizmų, kurie užtikrintų sklandų vaikų globos organizavimą, draugiškus vaikams ir jų apsauga besirūpinančius teisinius procesus, pagalbą smurto aukoms, kompleksinę pagalbą kvaišalus vartojantiems jauniems žmonėms, nebuvimas; tinkamos ir prieinamos pagalbos neįgaliems vaikams trūkumas; seksualinio švietimo ir konfidencialių paslaugų jaunimui nebuvimas.

Alternatyvioje ataskaitoje pateikiamas komentaras ir apie susirūpinimą sukėlusį Vaiko teisių pagrindų įstatymo Pakeitimo įstatymo projektą, parengtą 2012 m. liepos mėn. Naujo įstatymo projekte vaikas traktuojamas ne kaip aktyvus savo prigimtinių teisių turėtojas, bet kaip objektas. Vaiko teisių apsauga susiaurinama iki vaiko apsaugos, skiriant dėmesį tik socialinės rizikos grupės šeimų vaikams.

Apibendrinant, nevyriausybinės organizacijos skatina vyriausybę skirti daugiau dėmesio vaiko teisių apsaugai, tobulinti dabar veikiantį Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymą, teisiškai užkirsti kelią visų rūšių smurtui prieš vaikus, įskaitant fizines bausmes, vystyti alternatyvios vaikų globos galimybes, įtvirtinti oficialius pagalbos nukentėjusiems nuo smurto mechanizmus, iškelti vaikų psichinės gerovės klausimą kaip prioritetinį sveikatos apsaugos sistemoje, kurti draugiškas teisines, reprodukcinės sveikatos ir seksualinio švietimo paslaugas vaikams ir jaunimui.

Peržiūrėti ataskaitą PDF

Alternatyvią ataskaitą apie vaiko teisių padėtį Lietuvoje parengė:

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Globali iniciatyva psichiatrijoje

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Paramos vaikams centras

Lietuvos mokinių parlamentas

Vaikų linija

Eurazijos žalos mažinimo tinklas

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”

Koalicija “Galiu gyventi”

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija

Prieraišiosios tėvystės centras

 

Kontaktiniai asmenys:

Dainius Pūras, vaikų psichiatras, tarptautinis vaiko teisių ekspertas, VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” valdybos pirmininkas, el. p. dainius.puras@mf.vu.lt

Dovilė Šakalienė, VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto programų direktorė, tel. + 370 620 10223, el.p. dovile.sakaliene@hrmi.lt