Nevyriausbinių organizacijų iniciatyvos psichikos sveikatos srityje

Didelis ir tinkamai netenkinamas psichoterapijos, socialinių darbuotojų, psichologų paslaugų poreikis, sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimas, į kintančią pacientų būklę neorientuota psichikos centrų veikla, pernelyg didelės priemokos kompensuojamiesiems vaistams ir kt. – tai dalis visuomenės psichikos sveikatos klausimų, kuriuos kaip aktualiausius įvardijo psichikos sveikatos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos nariai. Š. m. rugpjūčio 27 d. įvyko pirmasis Lietuvos NVO, veikiančių visuomenės psichikos sveikatos srityje, susirinkimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“.

 

Susirinkime, kuriame dalyvavo septynių NVO koalicijos narių atstovai, buvo apsvarstytos pagrindinės koalicijos veiklos kryptys. Susirinkime aptartas pagrindines Lietuvos psichikos sveikatos temas tyrimų duomenimis iliustruoja ir projekto įgyvendinimo metu išleistas informacinis leidinys „Psichikos sveikatos srities tyrimai 2004–2009 m.“

Siekiant projekto įgyvendinimo efektyvumo vietoje numatytų susitikimų su apskričių valdžios atstovais planuojama surengti susitikimus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Seimo kontrolierių įstaigos, Prezidentūros ir kt. centrinės valdžios institucijų atstovais. „Susitikimai su prieš metus projekto paraiškoje numatytų 9 apskričių valdžios atstovais nebėra prasmingi dėl to, kad apskričių vaidmuo mažėja. Juolab kad ekonominės krizės metu iškyla reikšmingų klausimų psichikos sveikatos temomis, už kuriuos atsakingos nacionalinio masto institucijos,“ – teigė projekto koordinatorė Eglė Šumskienė.

Planuojamuose susitikimuose, anot projekto koordinatorės, daugiausia būtų diskutuojama apie Psichikos sveikatos strategijos Priemonių plano įgyvendinimą, nustatantį Lietuvos psichikos sveikatos politikos gaires ir suteikiantį galimybę formuojant psichikos sveikatos politiką dalyvauti NVO. Susitikimuose su valdžios atstovais numatoma aptarti psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo eigą, kliūtis ir pasiekimus, remiantis 5 Pasaulinės Sveikatos Organizacijos nustatytais psichikos sveikatos priežiūros komponentais, kuriuos būtina užtikrinti sutrikusios psichikos asmenims: vaistai, psichoterapija, įdarbinimas, būstas ir psichosocialinė reabilitacija.

„Asmenys bijo kreiptis į psichikos sveikatos centrų psichologus, nenori, kad būtų užvesta kortelė. Tuo tarpu tebepirmaujame Europoje ir pasaulyje pagal savižudybių skaičių. Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos problemas, struktūriniuose fonduose psichikos sveikata galėtų būti numatyta kaip atskiras prioritetas,“ – teigė projekto koordinatorė.

Apie projektą: VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga ir VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“ š. m. birželio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“, bendrai finansuojamą Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Įgyvendinant projektą numatyta sukurti Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koaliciją, organizuoti lobizmo įgūdžių, konstruktyvaus bendradarbiavimo su žiniasklaida mokymus NVO darbuotojams, surengti apskritojo stalo diskusijų, susitikimų su su įvairių lygmenų politikais. Projektui įgyvendinti skirta beveik 100.000 litų.

Apie projekto vykdytoją VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“:

2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau 27 metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Global Initiative on Psychiatry“ narė – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvai ir regionui. Pagrindinė organizacijos veikla: žmogaus ir paciento teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas; NVO, veikiančių psichikos sveikatos srityje, stiprinimas; poviekis politikai psichikos sveikatos srityje. Daugelis psichikos srities inovacijų Lietuvoje, ypač Vilniaus mieste, buvo įgyvendintos būtent VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ iniciatyva.

Daugiau informacijos:

Projekto koordinatorė Eglė Šumskienė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761