Mūsų 22-as gimtadienis!

Šiandien mums sukanka 22 metai!

Pasitinkame šį amžių stebėdamos viltį keliančius signalus. Visuomenėje mažėja psichikos sveikatos stigma. Krizėje atsidūrę žmonės sulaukia daugiau supratimo. Didėja psichologinių paslaugų prieinamumas. Stiprėja socialinių darbuotojų vaidmuo atliepiant į klientų emocines būsenas. Žmogaus teisės psichikos sveikatos sistemoje įsitvirtina kaip prioritetas Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Tai labai svarbūs ilgamečio darbo vaisiai. Visų, kam rūpi psichikos sveikata. Žinome, kad per 22 metus stipriai prisidėjome prie šių pokyčių. Tačiau nauji iššūkiai neleidžia atsipūsti. Jie paliečia ir mus, ir mūsų artimuosius, ir visą visuomenę.

Į ką orientuojamės šiuo metu? Kas mums svarbiausia?

  • Psichikos sveikatos raštingumas. 2019 m. sukūrėme pirmąją Lietuvoje psichikos sveikatos raštingumo mokymų programą. Šiandien jos dalyvių skaičius jau artėja link tūkstančio! Remiamės žmogaus teisių principais. Tai reiškia, kad mokome ne tik atpažinti psichikos sveikatos sunkumus, padėti sau ir kitam, bet mažiname diskriminacines nuostatas.
  • Pildosi sena svajonė didinti galimybes žmonėms, patyrusiems psichikos sveikatos sutrikimų ar turintiems psichiatrines diagnozes, garsiai kalbėti apie savo patirtis. Sieksime prisidėti prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambasadorių iniciatyvos, taip pat atvežti daugiau gerosios užsienio praktikos apie savitarpio pagalbos principus ir atsigavimo sampratą.
  • Žmogaus teisės socialinės globos ir sveikatos priežiūros sistemoje. Kryptingai dirbame, kad būtų orientuojamasi į paslaugas bendruomenėje, kuriamas lygiavertis santykis tarp paslaugų gavėjų ir tiekėjų, nebūtų naudojami suvaržymai ir kitos prievartinės priemonės. Esame įsitraukę ir į Pasaulio sveikatos organizacijos sukurto QualityRights priemonių rinkinio taikymą – norime padėti įstaigoms sklandžiai žengti žingsnius link pokyčių.
  • Socialines paslaugas teikiančios įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, švietimo įstaigos vis dažniau pasitiki mūsų ekspertize, renkasi mūsų mokymų programas. Kartu ieškome būdų, kaip deeskaluoti įtemptas situacijas, tinkamai reaguoti į krizes.
  • Pabėgėlių ir migrantų psichikos sveikata. Siekiame, kad būtų atliepiami ir psichikos sveikatos poreikiai, su šia tiksline grupe dirbantys specialistai ir savanoriai turėtų žinių apie psichologines traumas ir jų poveikį.
  • Keliame šurmulį diskusijose apie psichikos sveikatą Lietuvos padangėje. Apie psichikos sveikatos sutrikimų priežastis ir tinkamą pagalbą visada kalbame per žmogaus teisių prizmę.
  • Nuolat vykdome projektus, skirtus gerinti teismų darbui, kad žmonės su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia būtų išgirsti ir galėtų apginti save bei sulaukti teisingumo – tiek nukentėję nuo nusikaltimų, tiek tuomet, kai yra kaltinamieji. Tema, kuri niekada neskambės pirmose antraštėse, bet gali pakeisti žmonių gyvenimus kardinaliai.
  • Moterys su psichosocialine ar (ir) intelekto negalia dažniau nei moterys be negalios patiria smurtą artimoje aplinkoje. Tačiau kokios jos pagalbos sulaukia? Ar jų patirtys išklausomos, o gal matoma tik diagnozė? Pradėjome aiškintis situaciją ir siūlyti sprendimus.

Ne visa visos minėtos veiklos turi finansavimą. Dalį jo dengia individualių asmenų ir įmonių parama. Todėl tikinčius, kad tai, ką darome unikalu ir svarbu – prašome prisidėti finansiškai: https://perspektyvos.org/kaip-galiu…/finansine-parama/

Taip pat, norime nuoširdžiai padėkoti tiems, su kuriais daugiausia bendradarbiavome šiais metais:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Higienos instituto Psichikos sveikatos centras / Būkime, Nacionalinė švietimo agentūra, Valakampių socialinių paslaugų namai, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos žmogaus teisių centras, Nacionalinė Teismų Administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai”, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Kauno Arkos bendruomenė, Socialinės Globos Centras Vija, Lietuvos psichologų sąjunga, LR Seimo kontrolierių įstaiga.