LSDP programos Seimo rinkimams analizė psichikos sveikatos pjūviu

Visuminis požiūris į psichikos sveikatą, dėmesys prevencijai ir psichologinei pagalbai, akcentas psichikos sveikatai darbo vietoje. Tačiau stinga ambicijos permainoms visoje psichikos sveikatos pagalbos sistemoje ir naujų paslaugų kūrimui.

Prieš jus – Lietuvos socialdemokratų partijos – LSDP programos Seimo rinkimams analizė psichikos sveikatos pjūviu.

Psichikos sveikata nėra viena iš svarbiausių programos tikslų, tačiau sveikata apskritai matoma plačiai – daugiau nei ligų ar sutrikimų nebuvimas ir ne tik sveikatos paslaugų kontekste. Toks požiūris atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos principus. Programoje psichikos sveikata siejama su žmogaus socioekonomine gerove. Pastebima, kad ją gerina investicijos į kultūrą ar lygybė visuomenėje. Palyginus su ankstesnių rinkimų programa, partija žymiai daugiau domėjosi šia tema.

Vaikų psichikos sveikata. Dėmesio jai netrūksta, ypač švietimo sistemoje, kur akcentuojamas patyčių prevencijos prieinamumo didinimas. Taip pat išryškinama psichologinė pagalba, ypač smurto kontekste. Vis pabrėžiama aprėptis – kiekvienoje mokykloje, visuose regionuose. Deja, nėra aptariama specifinė pagalba, ankstyvųjų intervencijos priemonių vystymas, nepastebėti lieka vaikų su įvairiais raidos sutrikimais poreikiai.

Pokyčių kryptis psichikos sveikatos sistemoje – didinti psichologų ir psichoterapeutų teikiamų paslaugų prieinamumą. Ketinama peržiūrėti šių paslaugų įkainius, kad jų teikimas nebūtų nuostolingas įstaigoms. Deklaruojamas biopsichosocialinis požiūris vietoj biomedicininio. Tačiau lieka neįvardintas siekis kurti specializuotas paslaugas, vykdyti kokybės priežiūrą.

Negalia. Principingai akcentuojamos visos žmogaus teisės visiems žmonėms su negalia, žadama rimtai imtis įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. Tačiau žmonės su intelekto ar/ir psichosocialine negalia atskirai neminimi, lieka neaiškus įsipareigojimas būtent jiems.

Nors lygybė ir įvairovė, kova su diskriminacija yra svarbūs LSDP programos akcentai, psichikos sveikatos sunkumų turintys žmonės neidentifikuojami kaip viena iš diskriminaciją patiriančių grupių, konkrečios žmogaus teisių ir psichikos sveikatos sąsajos neaptariamos.

Savižudybių prevencija. Deklaruojama svarba, bet nedetalizuojama, kas tiksliai bus daroma.

Psichikos sveikata darbo vietoje. Programoje išreikštas didelis susirūpinimas šia tema, daugiausia per profesinio perdegimo prizmę, ypač mokytojų, gydytojų ir viešojo saugumo sistemos darbuotojų. Tai plačiai siejama ir su neadekvačiais atlyginimais, vadybos spragomis, biurokratija, neišgirstais darbuotojų balsais. Nors pasiūlymams, kaip problemą spręsti trūksta konkretumo, bet kalbama apie socialines kampanijas, mokymus, stebėseną.

Taigi programoje išlaikoma socialdemokratinė kryptis, į psichikos sveikatos sritį žiūrima rimtai. Tačiau, ar pavyktų partijai, kurios atstovai ne sykį stovėjo už Sveikatos apsaugos ministerijos vairo, šįkart pasiekti pokyčių?