Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

Šiandien, 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai (95 balsai „už“) priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo.

Įstatymas priimtas su išlyga dėl Konvencijos 25 straipsnio a punkto. Dėl šios išlygos (2 Straipsnio) buvo balsuota atskirai, už – 70, prieš – 3, susilaikė – 19 parlamentarų.

Parengta pagal Lietuvos neįgaliųjų forumo informaciją.