Lietuvos psichikos sveikatos sistema: geriausio sprendimo paieškos

2015 m. gegužės 15 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks NVO inicijuota, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Seimo sveikatos reikalų komitetu ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu organizuojama tarptautinė konferencija „Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų“, kurios metu Lietuvos ir užsienio ekspertai apžvelgs Lietuvos psichikos sveikatos politikos raidą ir pristatys alternatyvų Lietuvos psichikos sveikatos stiprinimo priemonių planą.

2005 metais Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) Europos regiono sveikatos apsaugos ministrų konferencijoje Helsinkyje priimti Europos psichikos sveikatos apsaugos deklaracija ir Veiksmų planas 2005–2010 metams nurodė mokslo žiniomis ir vertybėmis pagrįstus visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir apsaugos principus, kuriais remiantis galima pagerinti visuomenės psichikos sveikatos rodiklius bei palengvinti psichikos sveikatos sutrikimų sukeliamą naštą. Svarbi sąlyga šioms permainoms įvykti yra esminis valstybių apsisprendimas iš esmės peržiūrėti investicijų į psichikos sveikatą kokybę, kiekybę ir turimus resursus nukreipti į tokias prevencijos, gydymo, reabilitacijos paslaugas, kurios mažina socialinę atskirtį, stiprina individų, grupių ir bendruomenių psichologinį atsparumą, užtikrina žmogaus teisių standartų laikymąsi.

Tuo laikotarpiu buvo mobilizuotas Lietuvos visuomenės, sveikatos politikos formuotojų bei žiniasklaidos dėmesys, ir Sveikatos apsaugos ministerija svarstė galimybes mūsų šaliai būti lydere įgyvendinant Helsinkio konferencijos deklaraciją, veiksmų planą bei rodyti pavyzdį kitoms regiono valstybėms spartinant modernių psichikos sveikatos principų diegimą. Po Helsinkio konferencijos buvo sudaryta darbo grupė, kurios parengta Psichikos sveikatos strategija 2007 m. balandžio 3 d. buvo patvirtinta LR Seime.

Konferencijos tikslas – kartu su Lietuvos ir užsienio psichikos sveikatos priežiūros sistemos ekspertais aptarti pagrindinius pokyčius įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros politiką įvykusius per pastaruosius 10 metų nuo 2005 m. Helsinkio konferencijos. Ypatingas dėmesys konferencijos metu bus skiriamas svarbiausioms psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo sritims lyginant Europos Sąjungos kontekstą ir situaciją Lietuvoje:

 

•    bendruomeninių paslaugų plėtra ir deinstitucionalizacijos procesai;
•    NVO ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą;
•    sveikatos priežiūros paslaugų vystymas pirminiame lygyje;
•    savižudybių prevencija;
•    vaikų psichikos sveikatos stiprinimas.
 

Konferenciją organizuoja VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetu bei Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu.

Konferencijos programa

Registracija į renginį pasibaigusi, kviečiame konferenciją žiūrėti tiesiogiai internete.