Lietuvos nevyriausybinės organizacijos aktyviai jungiasi į veiklą tarptautiniuose tinkluose

Lietuvos Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises“ š.m. rugsėjo mėn. tapo vienos iš didžiausių Europos tinklinių organizacijų, Eurochild, asocijuota nare. Eurochild – tai daugiau nei 160 organizacijų ir individualių ekspertų iš 35 Europos šalių vienijantis tinklas, kuris savo veikla siekia skatinti vaikų ir jaunų žmonių tinkamą teisių įgyvendinimą ir tinkamų sąlygų jų gyvenimo gerovei užtikrinimą. Tinklas savo veiklą vykdo keliose srityse: vaiko teisių sklaida ir skatinimas; kova su vaikų skurdu; parama šeimai ir tėvams; ankstyvoji vaikystė (ugdymas ir globa); vaikai, likę be tėvų globos ir vaikų bei jaunų žmonių dalyvavimas.
Lietuvos Koalicija „Už vaiko teises“ tapdama Eurochild tinklo nare, tikisi aktyviai įsitraukti į vaiko ir jaunų žmonių teisių atstovavimą europiniu lygmeniu, užmegzti naudingas partnerystes su organizacijomis iš kitų Europos šalių bei skleisti Lietuvos gerąją patirtį užtikrinant vaiko teises ir kuriant vaikų gerovę. Tokiu būdu taip pat siekiama stiprinti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, skatinti jų aktyvų dalyvavimą kuriant vaiko teisių politiką Europos Sąjungos lygmeniu.

Pirmasis žingsnis aktyviai įsitraukiant į Eurochild veiklą buvo š.m. rugsėjo pabaigoje tinklo organizuotas nacionalinių tinklų-partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” direktorė Karilė Levickaitė. Nacionaliniai tinklai – tai nevyriausybinių organizacijų konglameratai įvairiose šalyse, su kuriais Eurochild išskirtinai bendradarbiauja šalyse.

Susitikimo metu buvo ne tik pasidalinta geriausiomis nacionalinių tinklų patirtimis, aptarti nacionalinių tinkų bendradarbiavimo ir veikimo principai, bet ir Europos Parlamente startavo kampanija Championing Children’s Rights. Šios kampanijos tikslas – siekti, kad į vaiko teises būtų atsižvelgiama kuriant visus politinius ir teisinius aktus Europos Sąjungoje ir šalyse narėse.