Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia į diskusiją Šiauliuose apie perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” tęsia diskusijų ciklą apie socialinės globos pertvarkos (deinstitualizacijos) iniciatyvas regionuose ir š.m. spalio 5 d. kviečia Jus į Šiauliuose organizuojamą susitikimą, Šiaulių kultūros centre, Aušros al. 31. Diskusijos pradžia – 13.00 val.

Šių diskusijų tikslas – skatinti probleminių neįgaliųjų socialinės globos sistemos pertvarkos bei paslaugų plėtros neįgaliesiems bendruomenėje klausimų sprendimą, pristatyti perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų (deinstitucionalizacijos) bei žmonių su negalia teisės gyventi savarankiškai bendruomenėje įgyvendinimo Lietuvoje planus, rezultatus ir galimas perspektyvas.

Į diskusiją kviečiamos regionų plėtros tarybos, savivaldybių administracijos darbuotojai (direktoriai, merai, seniūnai), savivaldybei pavaldžių įstaigų (teikiančių įvairias paslaugas (ilgalaikės, trumpalaikės globos, įvairią pagalbą žmonėms su negalia ir jų šeimoms), vietos veiklos grupių (VVG) atstovai. Taip pat kviečiamos neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės.

Diskusijos erdvėje eksponuojamas fotografijų cikląs „Tapatybės iliuzija“, tai viena iš priemonių ilgainiui sklaidyti nepagrįstus mitus apie žmonių su negalia teisę gyventi savarankiškai. Galbūt pažvelgus į nuasmeninto žmogaus, patekusio į globos instituciją, gyvenimo akimirkas pavyks šiek tiek kitaip pažvelgti į sistemą, taip reikalingą konstruktyvių pokyčių – tam, kad kiekvienam mūsų būtų užtikrinta prigimtimi grįsta laisvė gyventi oriai. Paroda veiks iki spalio 14 dienos.

 

Nespėjusiems ar negalintiems atvykti į parodą, ją visuomet galima pamatyti Lietuvos neįgalųjų forumo interneto svetainės e-galerijoje.

 

 

Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija