Lietuvoje galiausiai ruošiamasi ratifikuoti OPCAT

2012 m. balandžio 18 d. Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje įvyko pasitarimas dėl Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimų ir kitokio žiauraus, nežmoniško, žeminančio elgesio bei bausmių taikymo uždraudimą papildomasis protokolo (OPCAT) ratifikavimo galimybių Lietuvoje.  Pasitarime komitetas išklausė  Seimo kontrolierių įstaigos ir  Teisingumo ministerijos nuomonę, dėl galimybės Lietuvos Respublikai ratifikuoti OPCAT, taip pat susipažino su  VšĮ ,,Globali iniciatyva psichiatrijoje“ pozicija.

VšĮ ,,Globali iniciatyva psichiatrijoje“ jau nuo 2006 m. inicijuoja diskusijas bei kviečia Lietuvos atsakingas institucijas prisiimti tarptautinius įsipareigojimus pagal OPCAT ir nacionaliniu mastu įtvirtinti privalomą nuolatinį nepriklausomą prevencinį žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą žmogaus teisėms uždarose laisvės apribojimo vietose (įskaitant psichiatrijos ligonines bei socialinės globos namus) stebėti. Sukurti tokį mechanizmą jau ne kartą rekomendavo Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT), taip pat JT Žmogaus teisių Tarybos ataskaitoje dėl Visuotinės periodinės apžvalgos buvo pateikta ne viena rekomendacija ratifikuoti ir prisiimti įsipareigojimus pagal OPCAT.

Žmogaus teisių komitetas išreiškė pritarimą OPCAT ratifikavimui. Taip pat komitetas atkreipė dėmesį, kad Seimo kontrolierių įstaiga jau dabar, tik nedidele apimtimi, vykdo laisvės atėmimo vietų stebėseną ir manoma, kad būtų galima šias funkcijas išplėsti iki OPCAT reikalaujamo lygio.