Lietuva ir Gruzija toliau bendradarbiaus vystant modernias psichikos sveikatos paslaugas vaikams ir jų šeimoms

Birželio 20 – 23 dienomis Tbilisyje viešintis doc. dr. Dainius Pūras kartu su Gruzijos kolegomis parengė naujų vaikų psichikos sveikatos specialistų mokymo bei jau dirbančių naujai įsteigtose psichikos sveikatos įstaigose specialistų kvalifikacijos kėlimo programas. Siekiama, jog kuriamos programos atitiktų modernių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros standartus.

Šis plačiai žinomo Lietuvos eksperto vizitas organizuotas trišalio bendradarbiavimo susitarimo, 2011 metų vasario 9 dieną pasirašyto tarp Gruzijos Darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerijos, Globalios iniciatyvos psichiatrijoje (toliau – GIP) centrinio ofiso Nyderlanduose bei GIP-Tbilisis, pagrindu. Šis susitarimas apibrėžia jungtines pajėgas kuriant ir vystant modernių ir efektyvių psichikos sveikatos paslaugų teikimą Gruzijoje; ypatingą dėmesį kreipiant į šioje srityje dirbančių specialistų gebėjimų stiprinimą, profesinės literatūros Gruzinų kalba plėtrą bei gydytojų sertifikavimo ir licencijavimo sistemos kūrimą.

Tuo pačiu Dainiaus Pūro viešnagė Gruzijoje sutapo su projekto „Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose“ pradžia. Projektu jau ketverius metus tęsiamas GIP-Vilnius ir GIP-Tbilisis įdirbis vystant psichosocialinių paslaugų nuo karo nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms sistemą Gruzijoje.

2011 m. projekto metu yra siekiama vystyti pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose dirbančių mokytojų ir bendrosios praktikos gydytojų, pediatrų gebėjimus atpažinti potrauminio streso sindromą aprūpinant šiuos specialistus klausimynais, leidžiančiais atpažinti potrauminį sindromą ir parinkti tinkamiausius jo įveikos būdus. Be to, praėjus beveik trejiems metams po Gruzijoje įvykusio karinio konflikto, akivaizdu, kad potrauminio streso sindromas ir jo nulemti vaikų ir jų šeimų patiriami psichosocialinio funkcionavimo sunkumai išlieka viena skaudžiausių šalies problemų. Todėl projekto metu bus atliktas pabėgėlių vaikų psichosocialinių poreikių tyrimas ir juo remiantis parengtos rekomendacijos politikams, dėl įdiegtų psichosocialinės reabilitacijos paslaugų tęstinumo užtikrinimo.

Šį vystomojo bendradarbiavimo projektą vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.