Kviečiame dalyvauti mokymuose

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje (GIP), kartu su Žmonių su proto negalia teisių apsaugos centru (angl. Mental Disability Advocacy Centre, MDAC) ir Lietuvos neįgaliųjų forumu, š. m. gruodžio 14 d. viešbutyje „Best Western Vilnius” organizuoja mokymus apie teisinį veiksnumą ir naują pagalbos priemonių neįgaliesiems realizuoti savo teisinį veiksnumą modelį.
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnis numato, kad „neįgalieji turi teisę į lygybę prieš įstatymą, kad ir kur jie būtų“ ir „teisinį subjektiškumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse“. Mokymuose bus diskutuojama, kaip efektyviai įgyvendinti šio straipsnio reikalavimus.
Mokymus ves MDAC projekto apie teisinį veiksnumą vadovas Sándor Gurbai ir GIP direktorė Dovilė Juodkaitė.
Norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame registruotis el. paštu djuodkaite@gip-global.org iki š. m. gruodžio 6 d. Užsiregistravę dalyviai gaus išsamią mokymų programą.