Kartu su partneriais iš 4 šalių pradedame vykdyti projektą, skirtą asmenų, turinčių proto ar/ir psichosocialinę negalią teisių stiprinimui baudžiamojoje teisėje

Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią teisės vis dar nėra užtikrinamos. Deja, tai atspindi ne tik praktinė situacija, bet ir teisės aktai. Šį mėnesį Psichikos sveikatos perspektyvų pradedamas įgyvendinti projektas sutelks dėmesį būtent į baudžiamąją teisę ir konkrečiai procedūrines teises, kurias sieks stiprinti kartu su partneriais iš Austrijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos ir Slovėnijos.

Projekto metu bus identifikuojamos spragos ir trūkumai nacionalinėse baudžiamosios teisės sistemose bei pateiktos rekomendacijos galimiems pakeitimams nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu. Identifikavus spragas bus stiprinami ir teisinėje sistemoje dirbančių specialistų gebėjimai – dalinamasi darbo metodais ir gerąja patirtimi, apsaugant asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią teises. Šie mokymai apjungs profesionalus iš skirtingų šalių ir leis sukurti tarptautinius tarpdisciplininius bendradarbiavimo tinklus.

Tokiu būdu projektas padidins supratimą apie sunkumus, su kuriais susiduria ši specifinė visuomenės grupė baudžiamųjų bylų metu. Tikimės, kad atgarsio sulauks ir pateikti siūlymai tobulinti teisinės sistemos bazę nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu. Projektui baigiantis specialistai taip pat galės naudotis jiems pateiktomis praktinėmis gairėmis.

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Daugiau apie projektą.