Ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisių apsaugos stiprinimas – apvalaus stalo diskusija Seimo kontrolierių įstaigoje

Liepos 11 d., Seimo kontrolierių įstaigoje sprendimų priėmėjai, teisingumo sistemos, asmenis su negalia atstovaujančių NVO specialstai susirinko aptarti kaltinamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia situaciją Lietuvoje ir kartu ieškoti būdų stiprinti jų teisių apsaugą.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovė savo sveikinimo kalboje pažymėjo, jog diskusijos svarbą lemia tai, kad įtariamieji, turintys intelekto ir psichosocialinę negalią, yra viena pažeidžiamiausių grupių baudžiamajame procese. Intelekto ar (ir) psichosocialinė negalia gali likti laiku nepastebėta arba neteisingai suprasta, dėl ko gali būti paneigta įtariamojo ar kaltinamojo galimybė veiksmingai dalyvauti procese ir pati teisė į teisingą teismą.

Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, jog visuomenėje psichosocialinė negalia vis dar yra stipriai stigmatizuojama ir suprantama kaip labai didinanti asmens pavojingumą, kas gali paskatinti perteklinių ribojimų taikymą tokią negalią turintiems įtariamiesiems, nors tiesioginės sąsajos tarp asmens psichikos sveikatos būklės ir padaryto nusikaltimo dažnu atveju nėra.
Anot Seimo kontrolierių įstaigos vadovės, siekiant užtikrinti tinkamą įtariamųjų ar kaltinamųjų su psichosocialine ar intelekto negalia teisių apsaugą baudžiamojo teisingumo įgyvendinimo procese svarbu stiprinti tyrėjų, prokurorų ir teisėjų kompetencijas, nes netinkama komunikacija, reikiamos pagalbos nepasitelkimas, išankstinės nuostatos gali lemti teisės į teisingą teismą ir kitų žmogaus teisių pažeidimus.

Apvalaus stalo diskusija buvo įgyvendinta projekto „TEISINGUMAS VISIEMS – Ginamųjų su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia teisių apsaugos stiprinimas: ES tarpvalstybinis pervežimas, sulaikymas ir alternatyvos“ rėmuose. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos (2014-2020).