Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moon pranešimas Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga

“Kartu už geresnį gyvenimą visiems, taip pat ir asmenims su negalia”
Šiais metais jau trisdešimt metų kai gruodžio 3-ąją Jungtinės Tautos mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną. Per šį trisdešimtmetį buvo pasiektas žymus pokytis šviečiant visuomenę apie neįgaliųjų teises, o taip pat stiprinant jų teisių užtikrinimą įvairiais tarptautiniais dokumentais, kurių vienas svarbiausių yra 2006 m. priimta Neįgaliųjų teisių konvencija.

Vis daugiau šalių įsipareigoja užtikrinti ir skatinti asmenų su negalia teises. Tačiau dar išlieka daug kliūčių šiam tikslui pasiekti. Asmenys su negalia žymiai dažniau susiduria su skurdu ir jų teisių apribojimais, taip pat jie dvigubai dažniau kenčia nuo sveikatos priežiūros trūkumo. Neįgaliųjų asmenų įdarbinimo rodikliai kai kuriose šalyse tesiekia vieną trečiąją dalį visų gyventojų įdarbinimo rodiklių. Besivystančiose šalyse vaikų su negalia dalyvavimas švietimo sistemoje tesudaro nuo 10 iki 60 procentų.

Tokia įvairialypė atskirtis reiškia itin didelius kaštus ne tik asmenims su negalia, bet ir visai visuomenei. Šių metų Tarptautinės neįgaliųjų dienos tema primena mums, kad vystymasis gali būti darnus tik tuomet kai jis yra solidarus ir užtikrinantis visiems lygias galimybes. Todėl neįgalūs asmenys turi būti įtraukti į visus vystymosi etapus. Šalinant neigiamas nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu, atkreipiant dėmesį į paslaugų ir jų prieinamumo trūkumą šiems asmenims, kitas žalingas socialines, ekonomines ir kultūrines kliūtis naudą patirs visa visuomenė.

Todėl šią Tarptautinę neįgaliųjų dieną visos vyriausybės, pilietinė visuomenė ir tarptautinė bendruomenė yra kviečiamos dirbti kartu su asmenimis su negalia, siekiant darnaus vystymosi visame pasaulyje visiems.

Pranešimo originalą anglų kalba rasite čia