Jungtinės Karalystės ambasadoje aptarti žmogaus teisių klausimai

Šių metų vasario 21 d. Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje kartu su Žmogaus teisių koalicija surengė apskritojo stalo diskusiją, kurioje buvo kviesti kitų šalių ambasadoriais, valstybės institucijų atstovai, žmogaus teisių gynėjai aptarti JT Žmogaus teisių Tarybos 2011 m. spalio mėn. vykusioje sesijoje paskelbtą ataskaitą apie pirmąją Lietuvos valstybės pateiktą ataskaitą visuotinės periodinės apžvalgos (angl. Universal Periodic Review) mechanizmo rėmuose. Diskusijos metu Žmogaus teisių koalicijos nariai pasisakė apie Lietuvoje egzistuojančią netoleranciją atskirų grupių: romų, žydų ir homoseksualių asmenų atžvilgiu, taip pat buvo diskutuota kaip pagerinti institucinę žmogaus teisių apsaugos sistemą Lietuvoje, įskaitant vaikų ir neįgalių asmenų teisių užtikrinimą. VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje direktorė Dovilė Juodkaitė dalyvavo diskusijoje pristatydama asmenų su negalia teisių užtikrinimo problemas Lietuvai įgyvendinant Neįgaliųjų teisių Konvenciją bei nepagrįstai delsiant ratifikuoti JT Konvencijos prieš kankinimus ar kitokį žiaurių, ar nežmonišką elgesį, ar baudimą Papildomą protokolą (OPCAT).