Įvykdyti politikų pažadai – realus indėlis į pagalbą vaikams ir šeimoms

Pranešimas spaudai

 

Neformali koalicija „Už vaiko teises“, vienijanti 13 nevyriausybinių organizacijų, aktyviai veikianti vaiko teisių apsaugos srityje, nuoširdžiai džiaugiasi ir palaiko naujojo Sveikatos apsaugos ministro Juro Poželos inicijuotas permainas pagaliau iš esmės atsigręžti į vaikų su raidos sutrikimais problemas ir priimti ryžtingą sprendimą dėl Vaiko raidos centro plėtros modelio. Nuo 2008 metų besitęsiant Vaiko raidos centro patalpų peripetijoms, šiandienos drąsus, nors ir gerokai per ilgai užtrukęs sprendimas įkurdinti centrą Santariškių miestelyje, teikia vilčių kad vaikai, turintys psichikos sveikatos ir raidos sutrikimų, nebeliks visuomenės atskirtyje.

Įgyvendinant dar 2007 metais priimtą Psichikos sveikatos strategiją, labai svarbu užtikrinti ne tik šiai dienai teikiamų Vaiko raidos centro paslaugų apimtį, bet tuo pačiu ir plėtoti modernias moksliniais tyrimais paremtas metodikas bei paslaugų sistemos tinklą kuo arčiau šeimos bendruomenėje. Todėl remiantis ir kitų šalių patirtimi vilimės, kad Vaiko raidos centras taps respublikiniu moderniu centru, atliekančiu naujausius mokslinius tyrimus vaikų psichikos sveikatos ir raidos srityse, teikiančiu konsultacines paslaugas ir pagalbą ne tik tėvams, bet ir švietimo sistemos bei kitoms įstaigoms, šiai dienai susiduriančioms su vis dar dideliais iššūkiais ugdant vaikus su rimtomis elgesio ir emocijų problemomis, autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais.

Belieka tikėtis, kad šiandien priimtas drąsus ir nevyriausybinių organizacijų palaikomas sprendimas įkurdinti Vaiko raidos centrą Santariškių miestelyje naujai statomose patalpose bus įgyvendintas ir pažadai nebus pamiršti po rinkimų. Nevyriausybinės organizacijos, savo ruožtu, yra pasiryžusios bendradarbiauti ir teikti visapusišką ekspertinę pagalbą ir įžvalgas kuriant būtinų, nuoseklių, modernių ir moksliškai pagrįstų vaikų ir šeimų poreikius atitinkančių kompleksinių paslaugų sistemą Lietuvoje.

 

Kontaktinis asmuo:

Lina Sasnauskienė

Tel. +370 620 20665, el. paštas: lina@lietausvaikai.lt

 

Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises” – tai 13 nevyriausybinių organizacijų vienijanti koalicija, kurios misija yra skatinti tinkamą visų vaikų teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Vizija – valstybė, kurioje kiekvienas vaikas turi lygias galimybes pilnai naudotis visomis savo teisėmis.

 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Labdaros paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas

Viešoji įstaiga „Paramos vaikams centras“

Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Viešoji įstaiga „Vaikų linija“

Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Viešoji įstaiga „Šeimos santykių institutas“

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Viešoji įstaiga „Vaiko labui“