Išrinkta nauja mūsų taryba

4 ateinančius metus mus lydės nauja ir puiki taryba!

Taryba ne tik padeda mums užtikrinti gerą valdymą, bet ir dirbti strategiškai bei kryptingai. Šįkart ryški tarybos narių kompetencija švietime, akademinėje sferoje, organizacijų vystyme, darbe su jaunimu regionuose, taip pat taryboje yra psichikos sveikatos sunkumų patirtį turinti atstovė, ne kartą prisidėjusi prie mūsų atliekamų tyrimų.

Psichikos sveikatos perspektyvų tarybos nariai: prof. dr. Milda Ališauskienė, Indrė Gegeckaitė, doc. dr. Neringa Grigutytė, Tania Gurova, Henrikas Vaicekauskas.

2021 09 06