Išrinkta Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių ŽIV ir tuberkuliozės srityje, taryba

Vasaros pradžioje Lietuva sužinojo, kad yra pirmą kartą įtraukta į sąrašą šalių, galinčių kreiptis dėl finansinės paramos stabdant ŽIV epidemiją. Paramos teikėjas – Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Praeitą savaitę dešimties nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai išrinko devynių asmenų NVO tarybą. Ši taryba kartu su valstybinių institucijų atstovais svarstys Lietuvos paraišką Globaliam fondui.

 

Kas buvo nuveikta

Nuo rugpjūčio pabaigos įvyko keturi Lietuvos NVO, dirbančių ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės srityje susitikimai.

2011 m. rugpjūčio 31 d. paraiškos rengimo Globaliam fondui darbo grupėje buvo nuspręsta, kad paraiškoje turi būti įtrauktos veiklos, susijusios su Lietuvoje labiausiai dėl ŽIV/AIDS pažeidžiamomis gyventojų grupėmis:

švirkščiamųjų  narkotikų vartotojai (ŠNV);
vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais (VSV) ir translyčiai asmenys;
seksualines paslaugas teikiantys asmenys (SPT);
ŽIV infekuoti ir AIDS sergantys asmenys (ŽIV/AIDS);
Nuteistieji.
Per pastaruosius kelis mėnesius įvyko susitikimas su Globalaus fondo lektoriais, nevyriausybinės organizacijos pateikė kreipimąsi Sveikatos apsaugos ministerijai, surengtas susitikimas su SAM atstovais dėl Šalies koordinacinio mechanizmo (ŠKM) įkūrimo. Ši struktūra – privalomas Globalaus fondo reikalavimas šalims, norinčioms teikti paraišką. ŠKM – tai struktūra, kuri koordinuoja Globalaus fondo remiamų projektų veiklą. Ją turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. asmenų iš nevyriausybinio sektoriaus ir ne daugiau kaip 40 proc. asmenų iš valstybinio sektoriaus.

NVO dirba kartu

Praeitą savaitę ketvirto nevyriausybinių organizacijų susitikimo metu išrinkta devynių asmenų NVO taryba. Išrinktos NVO tarybos pirmininkas – Vladimir Simonko, Lietuvos gėjų lygos pirmininkas.

„Asmeniškai džiaugiuosi, kad tokia taryba sukurta. Tai byloja apie šalies nevyriausybinių organizacijų stiprumą, jų gebėjimą dirbti kartu“, – sakė naujai sukurtos NVO tarybos pirmininkas.

NVO tarybos tikslas – atstovauti ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės (TB) srityse dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms rengiant paraišką Globaliam fondui bei deleguoti NVO tarybos narius į Lietuvos ŠKM arba vykdyti ŠKM funkcijas tuo atveju, jeigu Lietuvos ŠKM nebūtų sukurtas, arba deleguoti NVO tarybos narius į Lietuvos ŠKM, jei Lietuvos ŠKM nebūtų sukurtas.

„Kitą savaitę atvyksta tarptautinis ekspertas Roger Drew, kuris padės Lietuvos NVO rengti paraišką. Vizito metu jis susitiks su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. Nepaisant to, kad Globalus fondas pavėlino paraiškos pridavimo terminą, planuojame paraišką ŽIV sričiai pateikti gruodžio 15 dieną“, – sako Loreta Stonienė, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro projekto vadovė Lietuvai.

Lietuvos NVO pretenduoja į didelę paramą

Pasaulio banko duomenimis, Lietuva į Globalaus fondo paramos šalių kategoriją pateko dėl ŽIV prevencijai ir gydymui nepakankamai skiriamų lėšų, informacijos stygiaus ir aukšto ŽIV infekcijos paplitimo lygio. Šiuo metu Lietuva turi koncentruotą ŽIV/AIDS epidemiją švirkščiamų narkotikų vartotojų grupėje. Taip pat šalis patiria finansinių problemų ir susiduria su sunkumais užtikrinant Jungtinių Tautų visuotinai pripažintą principą dėl visuotinės prieigos prie ŽIV/AIDS prevencijos, gydymo, priežiūros bei paramos.

Globalus fondas veikia nuo 2001 m., per šį laikotarpį jis išdalino 10 milijardų JAV dolerių. Šalys gavėjos į paramą gali pretenduoti turais. Lietuva gali dalyvauti vienuoliktame ture.

Globalus fondas paramą skiria dviems metams, su galimybe pratęsti dar trejiems. Jei parama skiriama dviems metams, suma siekia 5 milijonus dolerių, jeigu paraiška rašoma penkerių metų veiklai – pretenduojama į 12,5 milijonų JAV dolerių.

Paraišką dėl tuberkuliozės gali teikti ir NVO, ir valstybinės institucijos. Tačiau ŽIV srityje paraiškas gali teikti tik NVO.

Kur apie tai galima sužinoti?

Daugiau informacijos apie visus procesus, vykstančius dėl paraiškos teikimo, rasite tinklalapyje www.ngo-globalfund.lt

Svetainėje pateikiamas sąrašas organizacijų, dalyvaujančių paraiškos teikime, susitikimų protokolai, skelbiami artimiausi renginiai.

 

Daugiau informacijos:

 

Vladimir Simonko, LGL valdybos pirmininkas

vladimir @ gay.lt

8612 58 211

 

Daiva Ausėnaitė

RsV specialistė

daiva @ ngo-globalfund.lt

868 77 35 37