Įsibėgėja EQUIP programos vykdymas Lietuvos vaikų socializacijos centruose

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

2012 gegužės 7-9 d.d. Vilniuje ekspertai iš Nyderlandų Karalystės pravedė EQUIP programos mokymus 12 atrinktų VSC švietimo pagalbos specialistų. Sugrįžę į savo įstaigas po 2 apmokyti specialistai pradėjo vykdyti EQUIP programą su pirmosiomis 5-6 paauglių grupėmis. Siekiant užtikrinti pozityvų diegiamos programos įvaizdį įstaigose į pilotines grupes buvo atrinkti labiausiai motyvuoti socializacijos centrų auklėtiniai. Taip pat, atrenkant pirmosios EQUIP grupės dalyvius buvo svarbu, kad vaikai dėl vasaros atostogų neišvyktų iš įstaigos anksčiau nei pasibaigs EQUIP programos užsiėmimai. EQUIP programa su pirmaja grupe visuose vaikų socializacijos centruose bus vedami iki liepos 1 d.

Pasak projekto koordinatorės D. Juodkaitės, EQUIP programos diegimas visuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose startavo gegužės 14 d. Per tris gegužės savaites pravesti įvadiniai užsiėmimai bei 7 – 9 EQUIP programos užsiėmimai, priklausomai nuo to, kiek kartų per savaitę yra vykdoma EQUIP programa. EQUIP programos diegimo konsultantė dr. Vaida Kalpokienė pasidžiaugė, kad visi centrų administracija bei patys programos vykdytojai yra motyvuoti pravesti kuo daugiau užsiėmimų iki vasaros atostogų pradžios, todėl dirba su vaikais pagal EQUIP programą 4 – 5 dienas per savaitę.

Pažymėtina, kad EQUIP programos pagrindiniai komponentai yra savitarpio pagalba ir ugdymas: „psichoedukacija turi būti neatskiriama savitarpio pagalbos programos dalis, kadangi net ir labiausiai motyvuoti jaunuoliai negali veiksmingai padėti savo bendraamžiams, kol nėra pašalinti jų pačių pagalbos teikimo įgūdžių trūkumai. Ir atvirkščiai, siekiant, kad psichoedukacinės programos būtų veiksmingos, jaunuoliai turi būti rimtai motyvuoti keistis, o tai ir yra bendraamžių pagalbos programų stiprusis elementas“. Būtent EQUIP programa apjungia šias sudedamąsias dalis ir todėl pranoksta kitas korekcines programas, kuriose dirbama tik su atskirais komponentais.

Vykdant EQUIP užsiėmimus kiekvieną darbo dieną ugdymo ir savipagalbos grupių užsiėmimai yra kaitaliojami taip, kad po kiekvieno ugdymo užsiėmimo (pykčio valdymo, socialinių ir socialiai atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžių  lavinimo) vedamas savitarpio pagalbos užsiėmimas, kurių metu grupės nariai, kurdami prosocialų klimatą, pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vieni kitiems planuoti, kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai.

EQUIP programa remiasi kognityvinės-elgesio terapijos principais, todėl yra pakankamai griežtai struktūruota ir trunka apie 10 savaičių (apie 40 užsiėmimų). Vėliau programa periodiškai kartojama, kad pozityvios bendraamžių kultūros pagalbos procesas išliktų veiksmingas. Todėl pasibaigus vaikų vasaros atostogoms bus renkamos naujos EQUIP grupės. Iš viso projekto įgyvendinimo metu bus pravesta 960 EQUIP užsiėmimų visuose vaikų socializacijos centruose. Vidutiniškai planuojama, kad  kiekviename vaikų socializacijos centre EQUIP programoje dalyvaus 4-5 paauglių grupės.

Diegiant EQUIP programą vaikų socializacijos centruose yra labai svarbu užtikrinti jos įgyvendinimo kokybę, todėl programos vykdytojams teikiamos konsultacijos. Projekto koordinatorės Dovilės Juodkaitės teigimu, kognityvinės – elgesio terapijos principai daugumai VSC švietimo pagalbos specialistų buvo girdėti teoriškai, tačiau praktikoje netaikyti; antra vertus, švietimo pagalbos specialistai beveik neturi grupinio darbo su paaugliais patirties. Be to, korekcinių programų efektyvumas didele dalimi priklauso nuo to, kiek tiksliai jos yra vykdomos, todėl labai svarbu užtikrinti, kad naujai parengti EQUIP programos vykdytojai gautų atsakymus į visus jiems kylančius klausimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu. Projekto įgyvendinimo metu bus suteikta po 10 val. konsultacijų kiekvienai įstaigai ekspertui konsultuojant telefonu, elektroniniu paštu, naudojantis internetine programa Skype, arba susitikus gyvai.

Pasak konsultacijas teikiančio specialisto, per pirmąsias konsultacijų EQUIP programos vykdytojai stebėjosi, jog “vaikai noriai ateina į EQUIP užsiėmimus, jau pradeda pastebėti mąstymo klaidas“ … „netgi po kelių užsiėmimų juntama nauda ir tam tikri pasikeitimai vaikų elgesyje“, … „vaikai labai greitai įsitraukė į EQUIP programą, tarsi tik to jiems ir reikėjo”.

Projekte taip pat toliau vykdomi kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymo pamokose metodikos pagrindu parengti mokymai visiems vaikų socializacijos centruose dirbantiems mokytojams ir auklėtojams. Gegužės mėn. šie 2 dienų trukmės mokymai vyko Kauno, Vėliučionių bei Vilniaus vaikų socializacijos centruose.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.