Gydymas ar prievarta: ruošiamas tarptautinis dokumentas neužtikrina asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar psichosocialinę negalią, teisių

Mental Health Europe (MHE), skėtinė organizacija vienijanti Europoje psichikos sveikatos advokacija užsiimančias NVO, kartu su European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP), vienijančiu psichiatrijos paslaugų vartotojus, išreiškė viešą nepritarimą Ovjedo Konvencijos papildomam protokolui, kurį šiuo metu ruošia Bioetikos komitetas, atsakingas už Konvencijos pakeitimus.

Ovjiedo Žmogaus teisių ir Biomedicinos konvencija buvo pasirašyta 1997 m. Ispanijoje, Lietuva ją ratifikavo 2002 metais. Konvencija gina žmogaus teises ir laisves biologijos ir medicinos taikymo srityje.

Šiuo metu ruošiamas papildomas Konvencijos protokolas skirtas apsaugoti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų teises juos priverstinai hospitalizuojant ir gydant. Tačiau MHE ir ENSUP pastebi, kad dabartinis protokolo variantas toli gražu šių teisių negina ir kaip tik pateikia pasenusią, tarptautinių įsipareigojimų neatitinkančią (pvz.: Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos) viziją apie tai, kokiomis aplinkybėmis galima priverstinai hospitalizuoti asmenis, turinčius psichikos sveikatos sunkumų. Moksliniai tyrimai rodo, kad priverstinė hospitalizacija sukelia psichologinę žalą ir padidina naujų psichikos sveikatos sunkumų riziką bei neprisideda prie saugios ir sveikos bendruomenės kūrimo. Žmogaus teisių apribojimas dėl psichikos sveikatos sunkumų ar psichosocialinės negalios dažnai yra lydimas medicininių intervencijų tokių kaip priverstinis gydymas vaistas, elektrokonvulsinė terapija, suvaržymai ir izoliacija. Šios praktikos dažnai sukelią rimtą skausmą ir kančią, baimę, psichologinę traumą ir tam tikrais atvejais gali būti traktuojamos kaip kankinimai. Papildomame protokole psichosocialinė negalia apskritai traktuojama iš biomedicininės, o ne biopsichosocialinės perspektyvos, naudojama stigmatizuojanti ir diskriminuojanti terminologija.

Šio protokolo galimą žalą reikėtų suprasti Europiniame kontekste: įvairiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje NVO aktyviai siekia panaikinti piktnaudžiavimą priverstine hospitalizacija ir gydymu ir apsaugoti asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar psichosocialinę negalią teises bei įtvirtinti vadovavimąsi JT Neįgaliųjų teisių konvencija. Priimtas papildomas Ovjedo protokolas sukurs dvigubus tarptautinius standartus leisdamas šalims išlaikyti status quo ir nesiimti reformuoti psichikos sveikatos sistemų, kurios vykdo žmogaus teisių pažeidimus.

Mental Health Europe pastebėjo, kad ruošiant šį protokolą nebuvo konsultuojamasi ir atsižvelgiama į NVO ir paslaugų vartotojų siūlymus ir kritiką. Dabartiniam protokolo projektui nepritaria aukšto lygio Jungtinių Tautų ir Europos komisijos ekspertai. Bioetikos komitetas turėtų kuo skubiau užtikrinti konsultacijas ir atvirą diskusiją su visomis svarbiomis suinteresuotomis grupėmis.

Vietoj to, kad įtvirtintų priverstinį psichikos sveikatos sutrikimų gydymą, Bioetikos komitetas gali prisidėti kuriant įvairias alternatyvas pagalbai bendruomenėje, kurias teikiant būtų gerbiama laisva valia, informuotas sutikimas ir atsižvelgiama į paslaugų vartotojo poreikius.

Daugiau informacijos: čia