Europos ekspertai mato istorinę galimybę žmonėms globos įstaigose

Perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės globos Europos ekspertų grupė (EEG) išleido pareiškimą, kuriame sveikina pastaruoju metu pasiektais susitarimais dėl ES struktūrinės paramos naudojimo 2014-2020 metais.

Praėjusių metų gruodį Europos Taryba ir Europos parlamentas patvirtino naujas ES sanglaudos politikos investicijų nuostatas. Jose pirmą kartą konkrečiai numatyta remti perėjimą nuo institucinės prie bendruomeninės globos. EEG mano, kad tai yra istorinis persilaužimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija neseniai patvirtino Partnerystės naudojant Europos Sąjungos struktūrinius ir investicinius fondus etikos kodeksą. Tai yra teisiškai įpareigojantis dokumentas, užtikrinantis, kad ES narės planuotų ir įgyvendintų struktūrinių fondų investicijas glaudžiai bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir kitomis interesų grupėmis.

Pareiškime EEG ragina Europos Komisiją:

  • teikti patarimus ES narėms, siekiant užtikrinti prioritetą perėjimui nuo institucinės prie bendruomeninės globos;
  • užtikrinti, kad visos ES narės būtų teisiškai įsipareigojusios pereiti nuo institucinės prie bendruomeninės globos;
  • užtikrinti, kad šių įsipareigojimų įgyvendinimas būtų efektyviai prižiūrimas nacionaliniu lygmeniu ir pačios Europos Komisijos.

VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, dalyvaudama EEG veikloje per narystę „Mental Health Europe“ organizaciją, prisideda prie šio pareiškimo.

 

Visą pareiškimo tekstą (anglų k.) galima rasti čia: http://www.esn-eu.org/news/312/index.html