EQUIP užsiėmimų vykdymas vaikų socializacijos centruose bus tęsiamas ir prasidėjus naujiems mokslo metams

Šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose (VSC) nuo pavasario ir toliau tęsiamas EQUIP užsiėmimų vedimas ugdytiniams. Užsiėmimai trečiosioms ugdytinių grupėms socializacijos centruose startavo skirtingai – vienuose centruose dar 2012 m. gruodžio mėn., kituose – 2013 m. vasario mėn. Pradžios laiką nulėmė EQUIP programos vykdymo intensyvumas, sąlygojęs, kad vieni centrai užsiėmimus antrosioms grupėms baigė anksčiau nei kiti. Trečiosioms EQUIP grupėms šešių centrų švietimo pagalbos specialistai pravedė 283 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 38 ugdytiniai, iš jų 33 sėkmingai baigė šį užsiėmimų ciklą.

Iki 2013 m. vasaros atostogų pabaigos EQUIP užsiėmimus ketvirtajai grupei pravedė intensyviausiai projekto vykdymo metu užsiėmimus vedantis Vilniaus vaikų socializacijos centras, bei pradėjo vesti ir Kauno vaikų socializacijos centras. Tuo tarpu Vėliučionių vaikų socializacijos centro EQUIP programos vykdytojai ketvirtajai grupei užsiėmimus ves vasaros atostogų metu centre likusiems ugdytiniams. Prasidėjus naujiems mokslo metams užsiėmimai bus toliau tęsiami visuose šešiuose VSC.

Nuo 2012 m. gegužės mėn., kuomet startavo EQUIP programa VSC, iki š.m. vasaros atostogų viso buvo pravesti 774 užsiėmimai, kuriuos sėkmingai baigė 92 ugdytiniai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pravesti 1050 užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 120 ugdytinių. Kiekvieną savaitę centruose grupėms pravedama nuo 3 iki 5 užsiėmimų, o kiekvienoje grupėje dalyvauja nuo 5 iki 7 ugdytinių.

EQUIP užsiėmimus vedantiems švietimo pagalbos specialistams gegužės ir birželio mėnesiais ir toliau buvo teikiamos tęstinės konsultacijos supervizijų forma. Likusias dvi supervizijas bei du pasitarimus su VSC administracija planuojama organizuoti prasidėjus naujiems mokslo metams bei artėjant projekto įgyvendinimo pabaigai. Tiek supervizijų programų vykdytojams, tiek pasitarimų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas tam, kad EQUIP programų vykdytojai bei VSC kuo geriau pasirengtų EQUIP programos vykdymui ir pozityvios kultūros diegimui pasibaigus projektui.

Iki birželio mėn. pabaigos VSC buvo tęsiami bendri pasitarimai su švietimo pagalbos specialistais. Vėliučionių bei Kauno VSC užbaigtas penkių bendrų pasitarimų ciklas, kituose centruose pasitarimai bus tęsiami po vasaros atostogų. Tuo tarpu ketvirtasis supervizijų mokytojams (auklėtojams) ciklas planuojamas rugsėjo – spalio mėn., tačiau šios konsultacijos, atsižvelgiant į VSC pageidavimą ir poreikį, buvo vedamos ir gegužės bei liepos mėn. Taip pat centrus planuojama supervizuoti ir rugpjūčio mėn. prieš prasidedant naujiems mokslo metams.

Šios veiklos yra vykdomos projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje.

 

Projekto partneriai:

Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Grūzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.