Emocinės gerovės sistema

Emocinės gerovės sistema – tai leidinys su gilesne analize apie veiksnius, labiausiai veikiančius profesinio ugdymo besimokančių mokinių psichikos sveikatą bei įgūdžius, kurie yra svarbiausi, siekiant ją palaikyti.

Projektas “StayWell” suteikia unikalią galimybę gilintis į profesinio ugdymo mokynių kontekstą. Profesnio ugdymo mokiniai bendrai, o ypač jų emocinė gerovė, dažnai lieka šešėliuose. Tai dar neišnagrinėtas laukas, kuriam dėl gausesnio socialinės rizikos veiksnių skaičiaus, iš tiesų reikia ypatingo dėmesio.

Ši projekto kontekste atlikta profesinio ugdymo mokinių konteksto analizė yra pagrindas, kuriuo remiantis toliau vystomos priemonės, kuriomis mokiniai galės stiprinti savo emocinės geros palaikymo įgūdžius. Kartu su tarptautiniais partneriais kuriame internetinę platformą, kurioje profesinio ugdymo mokiniai galės nagrinėti su psichikos sveikata susijusias tema bei tobulinti įgūdžius, reikalingus jos palaikymui, atlikdami interaktyvias mokomasias užduotis. Kuriamos priemonės taip pat bus pritaikytos ir naudojimui pamokų metu, kad profesinio ugdymo mokytojai galėtų įtraukti švietimą psichikos sveikatos ir emocinės gerovės temomis į savo darbotvarkę.

Emocinės gerovės sistemą galite rasti čia.